Søg
Søg
Close this search box.
Søg
Søg
Close this search box.

Legater

Foto: Camilla A. Kjærulff

Soransk Samfund uddeler hvert år over en million kroner. Det er der mange, der har glæde af

En række gammelsoranere har gennem tiderne etableret legater til støtte for studieophold i udlandet, gammelsoranere i økonomisk trang, aktiviteter til gavn for skolen eller Soransk Samfund samt kunstneriske og videnskabelige udgivelser.

Soransk Samfund administrerer fire legater i alt. Hvert år uddeler vi over en million kroner og skaber glæde for mere end 100 modtagere. Legaterne åbner for ansøgninger 1. november 2023 med frist for ansøgning fredag 12. april 2024 kl. 23:59. Vi forventer at give svar på ansøgningerne senest 15. maj 2024, og de bevilgede portioner forventes udbetalt senest 30. maj 2024.

Generelle regler:

  • Gammelsoranerlegatet og Ejlersens mindefond støtter studerende eller gammelsoranere, som er i økonomisk trang. For at vurdere ansøgerens trang, vil vi fra i år spørge om den skattepligtige indkomst og bede om Årsopgørelsen for det seneste år (2023).

  • Ansøgere om tilskud til studieophold i udlandet behøver ikke indsende Årsopgørelse, da der ikke indgår økonomisk trang i vurderingen. Støtte til udlandsophold (Ejlersen eller Scherfig-Jensen) kræver dokumentation fra den modtagende institution (universitet eller praktiksted), og legatet skal søges inden opholdet er afsluttet. Opholdet skal være afsluttet senest 30. april 2025.


Du har mulighed for stille spørgsmål og få svar i ansøgningssystemet (Grant Compass), som alle ansøgninger behandles igennem. Det vil normalt være formanden for legatet, der svarer. Husk også, at alle relevante felter skal være udfyldt og alle relevante dokumenter uploadet for at vi kan behandle din ansøgning.

Hvad søger du støtte til?

Soransk Samfund har fire legater med forskellige støtteområder eller formål. Detaljer om det enkelte legats formål og mulige ansøgerkreds fremgår af vedtægterne, ligger under ”dokumenter” ved hvert legat. Kig godt på formålene, inden du vælger legat og formål, for du kan kun søge ét legat, og kun til ét formål, om året.

Meritgivende studieophold i udlandet:

Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond (med tilskud fra Soransk Samfunds Boligfond) (fmd. Rikke Barnholt Hansen) -> Grant Compass

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat (fmd. Rikke Barnholt Hansen) -> Grant Compass

Økonomisk trang:

Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond (fmd. Rikke Barnholt Hansen) -> Grant Compass

Gammelsoranerlegatet (fmd. Kim Øxenholt) -> Grant Compass

Aktiviteter til gavn for Skolen eller Soransk Samfund -> Grant Compass

Kunstneriske eller videnskabelige udgivelser:

Digteren cand.jur. Aage Krarup Linds legat (fmd. Erik Nordahl Svendsen) -> Grant Compass