Meld dig ind i Soransk Samfund

  Du kan støtte Soransk Samfund enten ved at blive medlem eller ved at registrere dig på denne hjemmeside.

  Støt Soransk Samfund

  Jubilardag 2017

  Husk jubilardagen lørdag 17. juni.

  Tilmelding til jubilardagen 2017

  Aktuelt

  The Flemming Balstrup Memorial Match

  The week previous to the match on 30th April was horrendous. Rain, hail, snow, more rain and windy. You could see water standing on many parts of the grassed areas. Oh no! was heard on many lips. But...Flemming must have taken The Big Boss on one side and said something like..." Sunday! Sunshine! No arguments! ". And it came to pass.

  Læs mere …

  Referat af bestyrelsesmøde 20.04.2017

  Referat af bestyrelsesmøde, den 20. april 2017 i Soranernes Hus.

  Læs mere …

  Valborgaften 30. april 207

  Et større antal gammelsoranere med ledsagere samledes ved attentiden i Frederiksberg Have, omkring statuen af kong Frederik VI. Formand Christian Eugen-Olsen(R58) bød velkommen og forklarede om Valborgaftens betydning for især landbefolkningen i tidligere tider. Så afsang vi ”Når vildgåsen larmer Valborg nat”, hvorefter Erik Nordahl Svendsen(S64) berettede om 2 for majestæten dårlige hændelser i 1817.

  Læs mere …

  Soransk Samfunds ordinære generalforsamling

  Den 6. april 2017 mødtes Samfundets medlemmer til den årlige ordinære generalforsamling i Hauerslevsalen på Soranernes Hus. For dem som deltog i 2016 var der tydeligvis spænding omkring et nyt sæt reviderede vedtægter; ville det nu lykkes Bestyrelse af få sin vilje!

  Læs mere …

  En Soranerjubilar - 50 år

  Traditionen tro fik vi en af dette års 50-års jubilarer, Kirsten 'Kitte' Uldall (S67) til at fortælle om sin tid på Sorø Akademi. Kirsten var en af de få piger på Akademiet i 1967 og er siden flyttet tilbage til Sorø by, hvor hun bor i dag.

  Læs mere …

  Copyright © 2017 Soransk Samfund