Søg
Søg
Close this search box.
Søg
Søg
Close this search box.

Kontingent

Foto: Camilla A. Kjærulff

For de første 12 måneder efter at du er blevet student, kr. 0,-

I de 7 år, der følger efter dimittend-året, kr. 170,- (i det første af disse år betaler du kun for 6 måneder)

Derefter ordinært årskontingent, kr. 340,-

Ægtefælle-/parkontingent, kr. 510,-

Livsvarigt kr. 7.250,-

Satsen Ægtefælle-/parkontingent inkluderer medlemskab for to personer. Begge skal være gammelsoranere. I modtager kun et eksemplar af Soranerbladet.

Benærk at det er muligt for ubemidlede pensionister at få nedslag i kontingentet efter en skriftlig begrundet anmodning herom.

Automatisk betaling via bank og pengeinstitut

Hvis du vil  tilmelde dig den automatiske betaling af kontingentet via dit pengeinstitut, skal pengeinstituttet bruge følgende information.

Nets/PBS-nr. 09061037
Deb.gr.nr. 00001
Kundenr. XXXXXXX

Kundenr. er identisk med dit medlemsnummer, f.eks. 1979045. Du kan finde dit medlemsnummer under “Min profil / Medlemsnummer”.