• Soransk Samfund
  • Referater
  • Referat fra ekstraordinær generalforsamling 1.6.2017

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 1.6.2017

Referat fra Soransk Samfunds ekstraordinære generalforsamling den 1. juni 2017 i Hauerslevsalen, Soranernes Hus, Solvej 1, 2000 Frederiksberg

 

1. Valg af dirigent:

Valgt blev Tage Lysgaard (S64).
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Afstemning om det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag til nye vedtægter. På forespørgsel oplyste formanden, at der ikke var modtaget fuldmagter.

Dirigenten satte det til afstemning, og forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen, da dagsordenens punkt var afsluttet.
Formanden sluttede den ekstraordinære generalforsamling med tak til dirigent og forsamlingen og meddelte, at Soransk Samfunds nye vedtægter vil blive lagt pa hjemmesiden.

Udskriv E-mail

Copyright © 2018 Soransk Samfund