• Soransk Samfund
  • Formænd gennem tiderne

Formænd gennem tiderne

Liste med Soransk Samfunds formænd.

 Redaktør, Amtmand Carl Bille  (S'1846) 13. dec.  1862 1866
 Etatsråd T.A. Reegenburg   (S'1835)  7. jan. 1866 1870
 Redaktør Carl Bille  (S'1846) 1. apr. 1870 1871
 Professor  J.F. Johnstrup  (S'1837) 17. apr. 1871 1880
 Overretsassor C.C.V. Nyholm  (S'1847) 10. apr. 1880 1889
Redaktør H.R. Hjort-Lorenzen  (S'1851) 9. dec. 1889 1895
Direktør Philip Schou  (S'1857) 13. dec. 1895 1899
Generalmajor A. Arendrup  (R'1869) 18. feb 1899 1901
Overretssagfører M. Godskesen  (S'1879) 14. dec. 1901 1908
Fabriksdirektør S.C. Hauberg  (S'1867) 12. dec. 1908 1920
Professor, dr. phil. Erik Schou  (S'1892) 7. sep. 1920 1925
Stabslæge, dr. med. Gordon Norrie  (S'1873) 18. apr. 1925 1937
Dommer John Knox  (S'1885) 23. nov. 1937 1943
Direktør A. Ch. Louw  (S'1902) 12. apr. 1943 1944
Skovdirektør Poul Lorenzen  (S'1905) 24. maj 1944 1946
Sparekassedirektør H. Krog-Meyer  (S'1909) 27. aug. 1946 1949
Generalmajor  Carl Jacobsen  (R'1894) 28. apr. 1949 1953
Landsdommer N.V. Boeg  (S'1900) 24. apr. 1953 1960
Professor, dr. phil. Johs. Brøndsted  (S'1909) 21. apr. 1960 1963
Civilingeniør Aage Kann Rasmussen  (S'1922) 25. apr. 1963 1969
 Højesteretssagfører Jonas Bruun  (S'1929) 28. apr. 1969 1973
Kreditforeningsdirektør Robert Riis  (S'1941) 26. apr. 1973 1976
Overlæge Palle Tårnhøj  (S'1937) 26. apr. 1976 1983
Lektor mag. art. Thyge Winther-Jensen  (S'1954) 18. okt. 1983 1984
Borgmester Ib Juul  (S'1947) 27. apr. 1984 1991
 Advokat Niels-Ulrik Kopp  (R'1958)  30. apr. 1991 1996
 Civilingeniør Henning Molin  (S'1946)  18. apr. 1996 2002
 Kriminalkommissær Kim Sverre-Hansen  (S'1973)  30. apr. 2002  2006
 Fhv. direktør Niels G. Henriksen  (R'1954)  30. apr. 2006 2010
 Fhv. ambassadør Christian Faber-Rod  (S'1962)  15. apr. 2010  2013
 Fhv. ceremonimester Christian Eugen-Olsen  (R'1958) 11. apr. 2013  

 

Udskriv

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.