Soransk Samfunds ordinære generalforsamling

Den 6. april 2017 mødtes Samfundets medlemmer til den årlige ordinære generalforsamling i Hauerslevsalen på Soranernes Hus. For dem som deltog i 2016 var der tydeligvis spænding omkring et nyt sæt reviderede vedtægter; ville det nu lykkes Bestyrelse af få sin vilje!

 

Tage Lysgaard (S64) blev endnu engang valgt som dirigent og 'regerede' suverænt over de 35-45 fremmødte gammelsoranere.

Vores formand Christian Eugen-Olsen (R58) takkede bestyrelsesmedlemmerne og alle andre aktive medlemmer for deres store frivillige arbejde i løbet af året. Dernæst blev ordet givet til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, som gennemgik de mange aktiviteter fra 2016 or redegjorde for enkelt område af Samfundets organisation.

Efter årsberetningen blev regnskab og budget for Samfundet fremlagt til godkendelse. Som frembragt i Blad 1 - 2017, havde året produceret et lille overskud og Soransk Samfund har fortsat en ganske sund økonomi. Der var enkelte kommentarer til om den måske også var 'for sund', og at det var en god ide at bruge nogle af de tilbageholdte midler.

Dernæst gennemgik Tage Lysgaard og Bestyrelsen forslag til ændringer af vores nuværende vedtægter. Og i denne 2. runde gik det Bestyrelsen bedre end i det forgangne år. Det var måske Tage Lysgaards overblik eller blot et bedre gennemtænkt sæt ændringer. Under alle omstændigheder blev de vedtaget med et overvældende flertal blandt medlemmerne og med kun enkelte små ændringer. Vedtægts forslaget forventes nu at blive endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vores nuværende vedtægter. Denne er indkaldt til den 1. juni (se mere herom på Samfundets hjemmeside).

Referat fra generalforsamlingen
Bestyrelsens årsberetning

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2018 Soransk Samfund