Ny bestyrelse i en levende forening

Soransk Samfunds nyvalgte bestyrelse består af 16 personer og fik ved generalforsamlingen i april tilføjet fire nye ansigter. Dette har øget bestyrelsens diversitet, og vi ser frem til at bringe det i spil som en styrke i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Rikke Barnholdt Hansen 1Bestyrelsen holdt den 4. maj 2023 konstituerende møde. Her valgte bestyrelsen enstemmigt Rikke Barnholdt Hansen (’98) som formand for Soransk Samfund. Rikke har 14 års erfaring i Soransk Samfunds bestyrelse, bl.a. i rollerne som næstformand, sekretær og som medlem af bladredaktionen og webredaktionen. Hun er i dag en del af legatadministrationen og varetager hverv i en række af Soransk Samfunds legater og fonde. Rikke arbejder til dagligt med organisationsudvikling og ledelse af forandrings- og implementeringsprocesser, primært i offentlige organisationer. Rikke ser frem til, sammen med den øvrige bestyrelse, at lede en fortsat udvikling af Soransk Samfund.

Hvad vil vi så? Bestyrelsens målsætning er simpel om end ikke nem, nemlig at være en dynamisk bestyrelse i en levende forening, der arbejder for at bevare og udvikle sammenholdet mellem gammelsoranere og at skabe interesse for skolen og stiftelsen. Vi ønsker at udvikle Samfundet som en forening, der er relevant for flere gammelsoranere på tværs af alder, interesser, baggrund og geografi.
Vi vil i løbet af 2023 arbejde på udvikling og implementering af en strategi. Vi vil med et tydeligt afsæt i formålet, og med involvering af Soransk Samfunds medlemmer, afklare, hvad det overordnede mål kalder på, dvs. hvilke indsatsområder og indsatser, vi skal arbejde med for at nå målet.

Dette kan vi ikke gøre alene. Derfor vil vi på forskellige måder række ud til jer medlemmer for at aktivere de mange ressourcer, kompetencer og erfaringer, der ligger uden for bestyrelsen. Har man lyst og evne til at støtte ved arrangementer o.lign., eller har man en god idé, hører vi meget gerne fra jer.

Vi takker for tilliden og glæder os til at komme i gang!

Soransk Samfunds bestyrelse

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.