Nyt soransk kollegium

Soransk Samfunds Boligfond og Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond er gået sammen om at indrette et kollegium i København.

Det får navnet ” ØK Kollegiet” og etableres i East Asiatic House tæt ved Langelinie. Det skal drives i samarbejde med ” Soranernes Hus”, et kollegium som Boligfonden tidligere har opført på Frederiksberg. Det nye kollegium vil rumme 16 kollegiepladser. Hvert værelse bliver med eget bad og toilet og med gode og moderne fællesfaciliteter.

Når Boligfonden har kunnet tage initiativ til dette nye  Kollegium skyldes det donationer og arv fra flere gammelsoranere og ikke mindst en betydelig arv fra Ove Sevel. Student fra Sorø Akademi i 1940. Ove Sevel var direktør for Nordisk Film i en årrække og en af dansk filmindustris grand old men.

Kollegiepladserne vil kunne søges af alle studerende på videregående uddannelser, idet der dog vil være fortrinsret for visse grupper af studerende, herunder primært tidligere elever på Sorø Akademi, der søger merkantile uddannelser og internationale forhold med særlig interesse i Asien.

Det er hensigten at kollegiet skal bidrage til at give kommende erhvervsledere indsigt i og forståelse for de forretningsfilosofier og ledelsesprincipper, der førte til etableringen og det efterfølgende markante internationale virke af ØK.

Der er indgået aftale med Bertelsen & Scheving Arkitekter om gennemførelsen af projektet. B&S har medvirket til flere store ombygninger i tilknytning til Sorø Akademi. Senest den igangværende istandsættelse af Sorø Klosterkirke.

ØK Kollegiet forventes klart til indflytning efteråret 2020.

 

Udskriv Email

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.