To nye bestyrelsesmedlemmer

På generalforsamlingen torsdag 4. april blev Mikkel Skarnager (S14) og Jørgen Molde (S67) valgt ind i bestyrelsen. Her giver de en kort præsentation af sig selv.

mikkel skarnagerMikkel Skarnager (S14)
Mine grundskole år fandt sted hhv i Danmark, Nordirland, Malaysia og Spanien. Det var en tid, hvor engelsk var sproget og kulturen var et mix fra hele verden.
Sorø Akademi, blev derefter mit valg af Kostskole, da jeg ved første besøg oplevede en følelse af tilknytning til skolen. Smuk, stabil og traditionel fremstod stedet, og jeg blev ikke skuffet.
Efter at være blevet student i 2014, startede jeg min videregående uddannelse i Global Business Engineering på DTU, som kort inde i åbnede dørene op for et job i hhv Ole Mathiesen og Nets Group. I dag er jeg ved at afslutte min uddannelse ved siden af mit job som Global Head of Projects i Saxo Bank.

joergen moldeJørgen Molde (S67)
Jeg er født i Sorø, hvor min far var lærer på Akademiet i dansk og engelsk. Selv startede jeg på Akademiet i 1. real (8. klasse) og blev student i 1967.
Efter studentereksamen aftjente jeg min værnepligt ved at læse russisk i forsvaret og blev sprogofficer. Dernæst et år i USA på University of Delaware, så en bifagseksamen i russisk efterfulgt af et jurastudium. Min uddannelse blev afsluttet med et år på Europakollegiet i Brügge.
Jeg arbejdede i udenrigsministeriet i mere end 40 år indtil udgangen af august 2018. I 15 år var jeg chef for udenrigsministeriets EU-retskontor, hvilket bl.a. indebar, at jeg procederede sager for regeringen ved EU-domstolen i Luxembourg. Jeg underviste samtidig i folke- og EU-ret på Københavns Universitet. Jeg var desuden udsendt til en række poster, først til vores FN-missioner i Genève og New York og senere - som ambassadør - til ambassaderne i Belgien, Litauen og Marokko.
Jeg har opretholdt forbindelsen til Marokko. Jeg er engageret i arbejdet med at restaurere et gammelt dansk konsulat fra 1760’erne i byen Essaouira, og det er desuden planen, at jeg skal være rejseleder på ture til Marokko. Jeg er i øvrigt blevet optaget som medlem af Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) med henblik på udsendelse som international valgobservatør af OSCE og EU.
Jeg glæder mig til arbejdet i bestyrelsen for Soransk Samfund. Jeg er imponeret over de mange - og mangeartede - aktiviteter, Samfundet har sat i værk med det overordnede formål at styrke det soranske fællesskab. Jeg håber selv at kunne yde et bidrag i den forbindelse.

 

 

Udskriv Email

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.