• Medlemskab
  • Kontingent

Kontingent

  • For de første 12 måneder efter at du er blevet student, kr. 0,-
  • I de 7 år, der følger efter dimittend-året, kr. 170,- (i det første af disse år betaler du kun for 6 måneder)
  • Derefter ordinært årskontingent, kr. 340,-
  • Ægtefælle-/parkontingent, kr. 510,-
  • Livsvarigt kr. 7.250,-

Satsen Ægtefælle-/parkontingent inkluderer medlemskab for to personer. Begge skal være gammelsoranere. I modtager kun et eksemplar af Soranerbladet.

Det bemærkes, at det er muligt for ubemidlede pensionister at få nedslag i kontingentet efter en skriftlig begrundet anmodning herom.

 

Betaling via nets

Soransk Samfund er nu tilmeldt nets (tidligere PBS). Det betyder, at du kan tilmelde dig den automatiske betaling af kontingentet via dit pengeinstitut.

Nets/PBS-nr. 09061037
Deb.gr.nr. 00001
Kundenr. XXXXXXX

Kundenr. er identisk med medlemsnummer, f.eks. 1978014, hvor de fire første cifre er afgangsåret, og de tre sidste cifre angiver den oprindelige alfabetiske placering i årgangen.

Udskriv E-mail

Copyright © 2018 Soransk Samfund