Elbilerne kommer – er Sorø klar?

Ved DTU arbejder vi med at udvikle fremtidens el-system, som skal være grønt, økonomisk og pålideligt. I hverdagen fungerer jeg som deltager og projektleder i en række forskningsprojekter som skal bane vejen for elbiler i det danske el-net. Herudover er jeg vejleder for vores dygtige ingeniørstuderende i en række projekter inden for samme emne. Endelig er jeg selv elbilist og sidder i bestyrelsen for Dansk E-Mobilitet og i advisory board for Region Hovedstadens elbilsekretariat.

peter bach andersenMin relation til Sorø har jeg dels fra min studietid på Sorø Akademi og dels gennem min familie, som bor i byen. Jeg nyder altid at gense det gamle Akademi og gå ture på den smukke Akademigrund ved Sorø Sø. Når jeg tager på familiebesøg, tager jeg elbilen fra Amager, og jeg kigger mig altid instinktivt om efter lademuligheder i gadebilledet. Dette er både en arbejdsskade fra mit arbejde som elbilsforsker på DTU – men også et overlevelsesinstinkt efter mere end seks år som elbilist. I skrivende stund er Sorøs ladeinfrastruktur desværre let at overse. Jeg har kun kunnet finde vekselstrømladere nær Regionshuset på Alléen. I Sorø, som i flere andre danske byer, skal der være flere lademuligheder i det offentlig rum.
Og det haster, hvis man skal følge med elbilssalget. Vi er gået ind i 2022 med en ny rekord i bagagen; i december blev der nemlig solgt 4.765 nye elbiler og 5.509 plugin-hybrider – samlet stod biler med lademulighed for over halvdelen af hele månedens bilsalg (56 %). Dermed er danskerne for alvor ved at tage elbilerne til sig. Mange af de udfordringer som tidligere holdt elbiler tilbage, er nemlig ved at blive overvundet, deriblandt kørerækkevidde, indkøbspris og udvalg af modeller. Tilbage står den udfordring, som både danske og udenlandske studier igen og igen nævner som én af de største for elbilerne: at vi har ladestandere nok.

En effektiv og smart ladeinfrastruktur
En fordel ved ladeinfrastruktur er, at den teoretisk kan opstilles overalt, hvor biler kan parkere, og der er adgang til strøm. Det giver mange muligheder for at møde elbilernes ladebehov. Dog er det vigtigt, at man overvejer placeringer og vælger steder, som giver den bedste anvendelsesgrad, økonomi og komfort for brugerne.

Selv om langt størstedelen af danskerne vil kunne lade hjemme og dække deres hverdagsbehov her, er det vigtigt, at vi også har en robust offentlig ladeinfrastrukur i danske byer.

Ifølge et af DTUs studier vil ca. 80% af energien til opladning af elbiler skulle leveres ved hjemmeopladning og hurtigopladning ved motorvejsnettet. Resten, små 20%, skal leveres gennem offentlig opladning i bymiljøer.

På DTU er vi meget interesserede i, hvorledes ladeinfrastrukturen bedst udrulles i bymiljøer, da der er særlige udfordringer her såsom høje etableringsomkostninger, begrænset plads og kravet til at kunne møde mange forskellige ladebehov.
Vi er dog også meget interesserede i såkaldt ’smart opladning’, hvor opladningen af elbiler kan flyttes til de tidspunkter, hvor det er billigst, grønnest og/eller belaster elnettet mindst. Dette stiller krav til den styring og intelligens, som sidder i hver ladestander. Dette vil dog være mest relevant ved eksempelvis hjemmeladning og opladning ved arbejdspladser.

Opladning i Sorø
I en undersøgelse fra 2019 kiggede vi på data fra Transportvaneundersøgelsen (tudata.dk) for at give et skøn på behovet for ladeinfrastruktur i danske byer, Sorø inklusiv. Vi kan se, at Soranerne både har lidt højere bilejerskab og kører lidt længere end landsgennemsnittet, hvilket betyder et lidt højere ladebehov. På den anden siden har hele 85% i Sorø adgang til privat parkering på egen grund. Dermed vil langt størstedelen kunne hverdagsoplade derhjemme. De sidste 15% parkerer på fælles parkeringspladser eller langs vejkanten, hvor det kan være sværere at etablere opladning.

Offentlig ladeinfrastruktur i Sorø er dermed primært til de op til 15%, som også skal kunne få en hverdag med elbil til at hænge sammen, samt til byens gæster og besøgende - både dem der arbejder eller studerer i byen, og dem, der kommer som turister.

Vejen frem for opladning
Baseret på vores undersøgelser har vi tidligere fremlagt tre hovedanbefalinger for at få en god offentlig ladeinfrastruktur i danske byer.

Første trin er at bedømme behovet. Der er meget stor forskel mellem store og små byer og mellem land og by. Jo mindre byerne er, jo flere vil typisk kunne hjemmelade. Dermed har de lokale mindre behov for offentlige ladestandere til deres hverdagsopladning. I landets tættest befolkede kommune, Frederiksberg, er det kun ca. 1 ud af 10, som kan lade hjemme, resten er afhængig af offentlig ladeinfrastruktur. I landets tyndest befolkede landfaste kommune, Tønder, er det stort set omvendt, da kun er ca. 1 ud af 10, der ikke kan hjemmelade.

Næste trin er at mindske behovet for offentlig opladning ved at tilskynde opladning i boligforeninger og virksomheder. Dermed leverer man en praktisk ladeløsning for elbilister og aflaster behovet for offentlig opladning, som typisk er dyrere at etablere, og som optager plads i det offentlige rum.

Til sidst anbefaler vi, at det tilbageværende behov for offentlig opladning så vidt mulig leveres ved såkaldt destinationsopladning. Det vil sige, at ladestandere placeres, hvor vi naturligt kommer med vores biler såsom ved indkøbsmuligheder, fritidsaktiviteter, forlys-telser osv. Dette giver en lettere hverdag for elbilister end eksempelvis vejkantsladning og lynladere.

Ved at anvende disse anbefalinger, håber vi, at alle byer kan få en effektiv ladeinfrastruktur med henblik på at møde de mange nye elbilisters behov - også når de skal på familiebesøg i Sorø.

nikola

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.