Helle Helle

Modtageren af Holbergmedaljen 2019 var en skønlitterær forfatter, for man plejer jo at skifte mellem en dansk skønlitterær eller videnskabelig forfatter – og i 2019 var det Helle Helle, der var den glade og overraskede modtager. 

Det var formanden for den komité, der uddeler prisen, der bød velkommen. Han hedder Bent Holm og er Holberg-ekspert, og ham oplevede mange af os ved novembers frokost, hvor han leverede et morsomt og vidende indlæg om vor mæcen.

Om Helle Helle sagde han på 335 års fødselsdagen 3. december bl.a., at hun er en prosaist med en helt igennem egenartet sprogtone, der indfanger læseren gennem det usagte – udkrystalliseret i tilsyneladende trivialiteter, der samtidig er ladet med dyb humor og rædsel.

Romanernes afsæt i udkanten – den geografiske, sociale, mentale – kan på forskellig vis få næsten bangske eller beckettske toner i spil. At bipersonerne bliver hovedpersoner, trækker en – tynd, men fin – tråd til det holbergske galleri.

Modtageren skal også have en vis åndelig forbindelse til Holbergs psyke, hans litterære tendens eller ejendommelige forening af videnskabsmand og skønlitterær forfatter.

-”Holbergs psyke”, mindede Bent Holm om, var krakilsk, kolerisk og kortluntet. En ”åndelig forbindelse” er ikke et decideret krav. Og hvis det var, kunne man
altid kompensere ved henvisning til prismodtagers bopæl på Sorø-egnen eller lignende, mente han.

Helle Helle har da også i den seneste årrække boet i et af stiftelsens huse, Sørensminde, hvor bl.a. Raaschou engang havde adresse, og begge hendes børn er studenter fra skolen, datteren så sent som denne sommer.

Bent Holm havde efter sit indlæg en overraskelse til Helle Helle og de mange inviterede gæster ved receptionen i Admiral Gjeddes Gård i St. Kannikestræde: En video, hvor fungerende kulturminister Rasmus Prehn sagde tillykke. Han er som bekendt vikar for en ung soraner, Joy Mogensen, i denne tid, men han var i sin oprindelige egenskab af udviklingsminister med kronprinsesse Mary i Indonesien netop i de dage, og forinden havde han indtalt sin hilsen, der ikke bare bestod af overfladiske floromvundne floskler.

-Jeg lå vågen hele natten, mens jeg læste Rødby-Puttgarden og dine andre bøger, du var en af de første bestseller-forfattere, jeg stiftede bekendtskab med, sagde den 46-årige minister bl.a., mens forfatterkollega Peder Frederik Jensen tilbage i salen i Admiral Gjeddes Gård sammenlignede Helle Helle og Holberg. Det dybt humoristiske og dybt tragiske ligger hos jer begge, sagde han.

Og Helle Helle selv takkede i en munter og selvironisk tale, hvor hun bl.a. udtalte forskellige ord og navne, som hun troede, det skulle gøres, dengang hun var meget ung. Den nu 54-årige forfatter var f.eks. på bustur med sin klasse fra Rødby i ”den store by”, og hun gik kækt forrest i flokken og spurgte om vej til St. Kannikestræde – med tryk på i´et. Det lykkedes dog de indfødte alligevel at forstå hende. Og i 1986 var hun i Det kgl. Teater for første gang – og så Jeppe på Bjerget.

I juni 2018 bragte TV Øst et interview med Helle Helle, hvor hun fortalte, at der let kan gå præstationsangst i det, hvis hun tænker på, at hun kunne få en pris for det, hun netop arbejder med.

-Bare jeg har råd til at skrive den næste bog, sagde hun dengang. Og nu burde hun være hjulpet lidt på vej, for med Holbergmedaljen følger 75.000 kr.
Det har været en tradition i de seneste år, at den aktuelle medaljemodtager har været taler ved både en soranerfrokost og ved Holberg-dagen på Tersløsegaard, men Helle Helle har ikke mulighed for at stille op her i år. Måske senere, siger hun.

Tekst og foto: Susanne Søhuus ´68

Udskriv Email

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.