Udsendt til grænselandet: Operation Unifier, Ukraine

Soranere i udlandet. Fortalt af Peter Meedom (S06) til Christian Beck (S64).

Der er meget på spil i og for Ukraine, Europas største land, som kun sporadisk nyder dækning i danske medier.

På trods af den tærende konflikt med russisk-støttede separatister i øst forsøger Ukraine at gennemføre omfattende politiske og økonomiske reformer. Jeg er udsendt som sprogofficer i russisk til den canadiske mission Operation Unifier (etableret i 2015). En sprogofficer er en militær tolk og kulturvejleder, der som officer kan indgå i både stabsarbejde og i en militær enhed. Den canadiske mission er multinational med bidrag fra Danmark, Sverige, Polen, Litauen, Storbritannien og USA. Herudover har de to sidstnævnte lande egne missioner i landet. Hovedkvarteret er placeret på en tidligere ukrainsk garnison i et øvelsesterræn på størrelse med Lolland i det vestlige Ukraine. Derudover er der en lang række decentraliserede træningsbidrag, der omfatter sergentuddannelse, sanitetstjeneste, ingeniørtjeneste, taktik, føring, militært lederskab etc. Målet for de vestlige missioner er at hjælpe Ukraine til selvstændigt at forsvare territorial integritet og opnå operative standarder, der gør det muligt at samarbejde med NATO-lande. På trods af den tærende konflikt med russisk-støttede separatister i øst forsøger Ukraine at gennemføre omfattende politiske og økonomiske reformer. Jeg er udsendt som sprogofficer i russisk til den canadiske mission Operation Unifier (etableret i 2015). En sprogofficer er en militær tolk og kulturvejleder, der som officer kan indgå i både stabsarbejde og i en militær enhed. Den canadiske mission er multinational med bidrag fra Danmark, Sverige, Polen, Litauen, Storbritannien og USA. Herudover har de to sidstnævnte lande egne missioner i landet. Hovedkvarteret er placeret på en tidligere ukrainsk garnison i et øvelsesterræn på størrelse med Lolland i det vestlige Ukraine. Derudover er der en lang række decentraliserede træningsbidrag, der omfatter sergentuddannelse, sanitetstjeneste, ingeniørtjeneste, taktik, føring, militært lederskab etc. Målet for de vestlige missioner er at hjælpe Ukraine til selvstændigt at forsvare territorial integritet og opnå operative standarder, der gør det muligt at samarbejde med NATO-lande. 

Den canadiske mission byder på et varierende og komplekst sprogligt miljø: Ukraine er et tosproget land, hvor størstedelen af befolkningen behersker både ukrainsk og russisk, men foretrækker at tale et af de to sprog. Siden konfliktens begyndelse har ukrainiseringen af Ukraine taget fart, mest markant med en ny sproglov, der påbyder, at statssproget samt undervisning på videregående uddannelser skal være ukrainsk. Det er dog ikke kun lokalbefolkningen, der er sprogligt sammensat. Hver anden canadiske udsendte er fransktalende med divergerende engelskkundskaber. 

Idet kun enkelte lande uddanner militære tolke, sker det ofte, at allierede anmoder om tolkebistand fra Forsvarets Sprogskole. Således har danske sprogofficerer i russisk været en del af den canadiske mission siden 2016 og besidder sågar rollen som cheftolk, dvs. en stabsstilling, der koordinerer og fører kontrol med de mere end 75 aktive tolke med meget varierende profil og tilhørsforhold. Min interesse for sprog og kultur blev for alvor vakt på Sorø Akademi, hvor jeg havde stor glæde af tre års latin. Som sprogofficer kan jeg anvende min sprog- og kulturinteresse i en operativ sammenhæng. Og som tolk er jeg et kommunikativt bindeled mellem to parter, der kan være til stede i alle typer situationer – fra feltøvelse til VIP-møde, fra brandinspektion til børnehjemsbesøg. 

Selvom håbet efter Sovjetunionens sammenbrud var en fuldstændig liberalisering og demokratisering af de tidligere sovjetstater, har dette vist sig langt vanskeligere end først antaget. Randstaterne mellem Rusland og EU er i dag fanget mellem det europæiske integrationsprojekt og en risikovillig stormagt, der er parat til at bruge alskens kneb for at forpurre yderligere integration. Rusland annekterede således Krim i februar-marts 2014 og har siden da massivt støttet separatister i Donbas-området med alt fra artilleri til pensionsudbetalinger. I den højintense periode fra sommeren 2014 til begyndelsen af 2015 viste den russiske ledelse vilje til at sende regulære styrker ind over grænsen for at stoppe den ukrainske hær, da den truede med at tilbageerobre det tabte territorium. Ukraines forsvar var i det store hele ukampdygtigt og ingenlunde rustet til at møde russiske styrker, der i næsten ti år havde gennemgået omfattende reformer med øget finansiering. Sat på spidsen var det ukrainske forsvar overdimensioneret, underfinansieret, fejlproportioneret og forældet. 

Den militære infrastruktur havde tyngde i vest, og der var forsvindende få kampklare, stående styrker til at tage kampen op, hvilket førte til et stort engagement af frivillige, irregulære styrker, hvoraf visse var fra den yderste højrefløj – et foretrukkent mål for russisk propaganda. Siden begyndelsen af 2015 har konflikten været fastlåst, dog med træfninger hver dag og ugentlige tab. I alt er mere end 13.000 omkommet og millioner er fordrevet, hvilket gør konflikten til den største i dagens Europa. Som tolk er jeg umiddelbart vidne til de mange vanskeligheder, Ukraine står over for i disse år. Den tunge arv fra sovjettiden betyder, at flere højerestående officerer bremser yngre officerers reformiver, idet flere fra den ældre generation bruger deres stilling til at sikre sig vennetjenester, tjene penge (fx ved at få værnepligtige til at hugge brænde, som de så sælger med fortjeneste) eller i det hele taget udnytte systemet til egen fordel. Den udbredte korruption og den generelle underfinansiering af de væbnede styrker er årsag til, at mange undervisningsaktiviteter kan gå i vasken, idet kadetter eksempelvis ikke har noget vand til en feltøvelse eller kun har 5 patroner til en hel dag på skydebanen. Her er det vigtigt at udvise forståelse for deres omstændigheder og ikke gnide salt i såret.

Trods de mange systemiske problemer beretter canadiere med flere udsendelser i missionen, at det er bedre nu, end det var for fire år siden. Dette skyldes hovedsageligt, at der er mange ukrainske tjenestegørende, der udviser en stor vilje til at udvikle sig, netop fordi de kan se, at træningen virker, når de tager en tørn i Joint Forces Operation-området, dvs. konfliktområdet. 

Hvorfor vil Danmark og andre vestlige lande hjælpe en østeuropæisk randstat? Svaret er indlysende ifølge Yale-professoren Timothy Snyder, en af verdens mest prominente historikere: Ukraine spiller en central rolle for Europas fremtid. Hvis det en dag lykkes Ukraine at blive en del af det europæiske projekt, vil det foruden at betyde fred og fremgang for ukrainerne også gøre det tindrende klart for den russiske befolkning, at et slavisk, ortodokst broderfolk faktisk kan vælge alternativer til autokrati, oligarki og fæstningsmentalitet.

Udskriv Email

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.