Peter Zeeberg foto: Susanne Søhuus

Han kender om nogen til Holberg

Det var ved Dansk Forfatterforenings 40 års jubilæum i 1934, at man indstiftede litteraturprisen Holberg-medaljen, der på skift gives til en skønlitterær og en videnskabelig forfatter – men når vi i dag kikker på den efterhånden alenlange liste over medaljemodtagere, kan man måske godt tænke, at det af og til har været lidt svært for komiteen at finde en værdig modtager, der har tilstrækkeligt med Holberg at beskaffe – og ikke bare, fordi en af betingelserne er, at man skal have ”en vis åndelig forbindelse til Holbergs psyke”, hvad der så forstås ved dét!

Men denne 3. december 2018 – for medaljen, som ikke er en medalje, men en mønt, uddeles så vidt muligt på stykkeskriverens fødselsdag – ja, da var der nok ingen tvivl om, at valget havde været nemt for komitéen, som i øjeblikket består af forfatterne Ursula Andkjær-Olsen og Peder Frederik Jensen, kollegaen Jens Smærup Sørensen, der sidder som formand for Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for litteratur – de 75. 000 kr, som modtageren får sammen med æren, er nemlig finansieret af samme udvalg – direktøren for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Karen Skovgaard-Petersen og endelig dr.phil. Bent Holm, der er formand for komitéen.

Og Bent Holm fortalte, hvorfor netop Peter Zeeberg var modtager af 2018-medaljen med Holbergs profilportræt, graveret af kunstneren Arno Malinowski.
”Peter Zeeberg har en enestående evne til at omsætte de krævende latinske tekster til et nutidigt, nuanceret og levende dansk. Som forsker har han helt siden 1980´erne været en central skikkelse inden for studiet af dansk renæssancelitteratur. Særligt har han ydet en banebrydende indsats i udforskningen og fortolkningen af Tycho Brahes raffinerede latinpoesi, en ofte upåagtet del af den store astronoms virke. Endelig har Zeeberg været en af hovedkræfterne i den netop afsluttede Holberg-udgave ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, senest som ledende redaktør i bogudgivelsen Holbergs Hovedværker”, sagde Bent Holm ved højtideligheden, der i de seneste år er blevet holdt i Admiral Gjeddes gård – på adressen, hvor før branden i 1728 den sikkert meget upædagogiske Holberg en kort periode fungerede som huslærer for admiralens uvorne sønner.

Karen Skovgaard-Petersen, der selv fik medaljen i 2014, uddybede komitéens valg:
Holberg holdt af at gøre grin med de stuelærde pedanter. Peter Zeeberg er det stik modsatte, han er ikke pedant men pædagog, og han har en eminent forståelse for at kommunikere, sagde Karen Skovgaard-Petersen, der også mindede om, at Holberg har begået flere afhandlinger om at oversætte – og det er en overset kunst, mindede hun om.

Zeeberg selv sagde i sin takketale, at det at oversætte er en oplevelse. At sidde helt alene med det, forklarede han, der ikke bare har oversat Tycho Brahe, men også Saxo, og fra Holbergs hånd Niels Klim samt senest 791 latinske epigrammer.

Peter Zeeberg fortalte om, hvordan han i sin barndom sad i Det kgl. Teater en 3. december – sammen med en hel årgang akademister med deres slikposer!
Det, vi så, var det sidste af en meget lang tradition, hvor der blev arbejdet med pauser og fraseringer. Det har sat sig fast, og derfor var det en stor dag, da jeg blev spurgt, om jeg ville være med til at udgive Holberg. Og jeg er glad for, at den sidste del af projektet er at lægge teksterne i bogform med nutidig stave- og tegnsætning. Det er ikke en proces, som man i filolog-kredse synes er særlig behagelig, men det er vigtigt, at det kan læses af alle, og det kan gøres rigtigt at fagfolk. Men jeg siger ”vi”, fordi det er en redaktion, der står bag, sagde Peter Zeeberg, og mere om den oversete kunstart oversættelse:
Holberg har netop skrevet på latin, for at det skal ligne Plinius m.fl. Det skal lyde lidt gammeldags, vi skal holde fast i Holbergs karakteristika, samtidig med at det skal være dansk. Man skal bruge sig selv for at gøre det levende og autentisk, sagde Peter Zeeberg – og så sluttede han: Hvis man kan sige, at jeg har fået en medalje for ikke at oversætte, er jeg meget glad og stolt.

Mød Peter Zeeberg til marts måneds frokost
Peter Zeeberg er født 1957, han er cand. phil 1987 og ph.d  1992. Siden 1995 har han været ansat i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, hvor han nu er seniorredaktør, og i de seneste år har han været ledende redaktør ved Ludvig Holbergs Skrifter.

Så det er en mand, der kender sin Holberg, man kan opleve som frokosttaler i Soranernes Hus torsdag den 7. marts – og der vil måske være et par stykker af dem med de raslende slikposer til stede?

Man kan også møde modtageren af Holberg-medaljen 2018 i Holbergs autentiske rammer, Tersløsegaard, på Holbergdagen, som i år er søndag den 11. august.
Og på programmet denne eftermiddag er også forfatteren Ida Jessen, der i 2002 var mester for oversættelsen af den vel nok bedste Holberg-biografi, nordmanden Lars Roar Langslets ”Den store ensomme”.

Tags: holbergmedaljen

Udskriv Email

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2019 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.