Årsberetning for året 2017

Soransk Samfund, Formandens beretning for året 2017

1. Jylland
2. Fyn
3. Bladet 
4. Hjemmesiden
5. Kommunikation
6. Batøk
7. Cricket
8. Frokoster
9. Kvindenetværket
10. Erhvervsnetværk
11. Festudvalget
12. Boligfonden
13. Legater
14. Arkiv
15. Økonomi 

1. Jylland

Erasmus Montanus på Aarhus Teater.
Lørdag den 4. marts var de jyske soranere inviteret på Aarhus Teater til en moderniseret udgave af Erasmus Montanus. Dramatiker og instruktør Christian Lollike havde gentænkt Holbergs 1700-tals klassiker Erasmus Montanus, i en bidende og skæv forestilling på Aarhus Teater. Forestillingen var iscenesat som et overdimensioneret dukketeater, hvor rekvisitter, kulisser og kostumer var todimensionelle papkonstruktioner. Skuespillerne stirrede stift ud i luften, når de talte sammen, som en reference til 1700-tallets klassiske teaterstil. Men her hørte alt det klassiske så ellers op. Andreas Jerbo i hovedrollen som Erasmus, sikrede at alt, hvad der måtte have været støvet, blev rystet godt af. Ligesom skydning med tomater fra salen mod skuespillerne under kommando, var en del af forestillingen. Også Ole Testrup vil blive husket, bl.a. for sin rolle i stykket, hvor han optræder, i bare ben og pigegarde uniform. Unge og gamle soranere var underholdt på et højere niveau. Efter forestillingen drog hele flokken ud i de små gader i Aarhus, hvor der var bestilt bord på spisestedet Restaurant Komfuret. Her blev der hygget og fortalt gode historier.

Batøk.
Kristi Himmelfart den 25. maj stod i Batøkkens tegn. Turen gik igen i år til Christian og Lene W. Egemose på Tyrsting gl. Skole ved Brædstrup. I år havde vi igen et fint fremmøde med en god blanding af voksne og børn. Der var som altid højt humør og en afslappet stemning. Hurtigt gik snakken, om gamle dage og tidligere års Batøk.
Traditionerne blev holdt i hævd, og sammenkomsten startede med Lenes hjemmelavede boller med spegepølse ved bålpladsen i haven, i det fine og lune majvejr. Børn og voksne blev bænket i Skolestuen. Under frokosten var der lejlighed til at smage og beundre den gyldne og hjemmelavede valnøddesnaps til den medbragte frokostkurv. 
Under frokosten holdt vi Jysk generalforsamling, hvor formandens beretning og regnskabet blev fremlagt og godkendt. Den fremmødte forsamling genvalgte Christian W. Egemose(S85) (formand) og Anders Munk Rediin (S85) (kasserer & sekretær), samt Søren Grønbech(R59). Bestyrelsen vil også i det kommende år arbejde på, at få flere yngre soranere til at deltage aktivt i soranske aktiviteter i det jyske. Hertil modtager bestyrelsen gerne inspiration.  
Efter frokosten, hvor alle var mætte og tilfredse, blev der stor og livlig aktivitet ved huggepladsen, hvor de til lejligheden skovede Batøk kæppe blev tilspidset og gjort kampklare, inden dysten i haven under rødbøgen. Dysten bølgede frem og tilbage, og endte under relativ stor spænding, med at formanden Christian W. Egemose (S85) løb med titlen som Pave, stærkt forfulgt af Anders M. Rediin(S85), og Søren Grønbech (R59) på en tredje plads. Efter veloverstået dyst var der igen samling i Skolestuen, hvor Lene og Belindas dejlige hjemmelavede kager blev indtaget, og de velfortjente præmier blev overrakt.  De fremmødte var enige om, at man måtte genses til Batøk i 2018.

Kongernes Jelling.
Lørdag den 23. september kl. 10. var de jyske soranere inviteret til en guidet omvisning i Kongernes Jelling. Alle tilmeldte mødte frem på pletten, hvor vi efter en kort soransk velkomst blev mødt af vores guide. Kongernes Jelling er ikke pyramiderne, men det blev tydeligt, at vikingerne på avanceret vis også mestrede matematikken. Guiden talte på den mest levende måde om vikingekongerne Gorm og Harald, deres runesten, den store skibssætning og den gigantiske palisade, der blev rejst for mere end 1000 år siden. Han fik gjort historien så levende, at den piblede frem fra hele monumentområdet. Inden vi kastede os over oplevelsescentret, indtog vi det overdækkede frokostområde, hvor den medbragte madkurv blev fortæret i det gode sensommer vejr. Efter frokosten gik vi indenfor på det nyopførte oplevelsescenter, hvor vi fik en unik og supermoderne digitalt sanseoplevelse, der handlede om vingernes liv og levned. En rejse fra fortællinger i flammernes skær, over livet som viking og kriger, rejsen til Valhal og overgangen til kristendommen. Vi sluttede dagen af med en kop kaffe og kage på museets solbeskinnede terrasse. Ovenstående udgør beretning for året der gik i Jysk Afdeling.
2018. Det kommende år i Jyske afdeling

 • West Side Story på Aarhus Teater den 28. april 2018.
 • Batøk & Generalforsamling hos formanden, Kr. Himmelfart torsdag den 10. maj 2018
 • Enten:
  - Tirpitz - stillingen, Blåvand, guidet omvisning, ena. efterår 2018.
  Eller:
  - ?

På bestyrelsens vegne Soransk Hilsen Christian W. Egemose(S85), Formand, Jysk Afdeling

2. Fyn

Fynsafdelingen har i 2017 afholdt de sædvanlige 3 arrangementer. 

Fynsk batøk og generalforsamling søndag den 28. maj hos Hans Gravergård i Veflinge.
Det blev en lang og hård dyst, inden vi kunne hylde Philip Kiesow som batøk-pave over Fyn med omliggende øer. Flemming Borch Jensen blev nr. 2 og Hans Kiesow nr. 3
.--- Flemming og Philip har nu i nogle år skiftedes til at tage 1. og 2. pladsen, og det bliver vel ved sådan nogle år endnu, Philip er jo en ung og stærk spiller.
Til generalforsamlingen såvel som ved batøkken savnede vi formand Erik Nielsen, men klarede os alligevel. 
Generalforsamlingen blev gennemført i det sædvanlige mix af seriøsitet og munterhed, og ved valget til bestyrelse var der ingen udfordrende kandidater. Det blev derfor til genvalg over hele linien: Erik Nielsen som formand, Mads Nielsen som sekretær og kasserer, Dorrit Søndergaard som referent. Festkomité: Dorrit og Mads, gammelsoranersensommerfrokostformand (for måske sidste gang): Allan Andreasen.  Vi var 15 deltagere.

Fynsafdelingen har i regnskabsperioden 29/5-2016 til 28/5-2017 haft udgifter på 4.321,05 kr.

Sensommerfrokosten på Færgegården i Fåborg torsdag den 21. september trak 18 deltagere.
Frokosten på Færgegården er prøvet før, den er udmærket.  Kaffen tog vi i "Helios", byens biograf, der nu er ombygget til byens flotte musik- og kulturhus. 1958-årgangen var igen stærkt repræsenteret, og vi sluttede dagen med et besøg hos Nils Andersson og Marie i deres dejlige hus i Diernes. 

Julefrokost torsdag 30.november om eftermiddagen på restaurant Skovbakken i Odense.Vi var 19, og vi fik en underholdende eftermiddag sammen. Ganske mange af os diskede op med en morsom historie, en sang, et digt eller andet.  Det betaler sig at spørge til den kreative formåen i indbydelsen.

3. Bladet

Indledning 
Redaktionen vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange engagerede medlemmer i Soransk Samfund, der bidrager med indlæg fra de mange aktiviteter i samfundet.Redaktionen forfølger en række temaer, der veksler hen over tid, f.eks. historier og fortællinger fra udenlandssoranere, og søger også at reflektere, hvad der rør sig i samfundet set med soranske øjne.

Bladets økonomi
Bladet har et budget på ca. 180.000 kr. årligt. Bladet udkommer 4 gange om året og den største udgift er til forsendelse.

Redaktionen yderligere udvidet
Redaktioner er styrket yderligere, idet udover Henrik Levinsen (layout og nyhedsbrev samt hjemmeside) og Christian Eifer (redaktør) , Lars Lemonius (kommunikation) fra bestyrelsen og Christina Roed Jensen (S10) (journalist), journalist Agnes Galster (S12) er Sigrid Wallgren Bang (S17), Niclas Lyndrup (S17), Camilla Bluhme (S17), Christian Beck (S64) og Jens Holmsgaard (S61) samt Arendse Steensberg (S14) ny layouter, tilgået redaktionen. 
Nikolai Stock (S13) (journalistelev) er kommet videre i sin karriere og har forladt redaktionen. Tidligere lektor Steen Jensen er korrekturlæser.

Udover at reflektere de mange soranske aktiviteter, på de tre platforme, blad, nyhedsbrev og hjemmeside, arbejder vi med nogle faste rubrikker, der skal være med til at skabe en bredere interesse:

 • Soranske traditioner og aktiviteter
 • Interview med soraner m.fl.
 • Nyt fra skolen herunder billeder fra Sorø
 • Debatside/brevkasse
 • Mit studieforløb
 • Mit legat, hvad det blev brugt til
 • Jubilaren om sit liv

Porto og tryk
Bladet, der trykkes på Lito Tryk, udsendes som vanligt via firmaet Porto Partner som erhvervspost i neutrale kuverter.
E-Soraneren er blevet populær og fungerer således, at medlemmer, ud over bladet, også kan få adgang til den digitale E-Soraneren på hjemmesiden gennem log ind funktion. Dette kan også give mulighed for nye medlemmer, der kun ønsker den billigere digitale version, forudsat godkendelse heraf. Samtidig vil det blive muligt gennem søgefunktion at få indeks over artikler frem samt søge på artikler, ligesom det bliver begyndelsen på et nyt arkiv.

Hilsen til medlemmer
Endelig ser redaktionen frem til et nyt år med et stort engagement af samfundets medlemmer, der afspejles i Soranerblad, nyhedsbrev og hjemmeside.
Christian Eifer (S61), Chefredaktør

4. Hjemmesiden

Hjemmesiden bliver en stadig mere aktiv og integreret del af kommunikationen i Soransk Samfund. Hjemmesiden er en kommunikationskanal på linie med Soranerbladet. En kanal med sociale muligheder.
Et af hovedmålene for hjemmesiden er at kommunikationen i Samfundet skal komme hurtigt frem, og at Soransk Samfund skal være en levende forening. Det skal være enkelt for bestyrelsen og redaktionen at få information ud til medlemmer og øvrige gammelsoranere, og det skal være enkelt for disse at komme i kontakt med bestyrelse og redaktion.Det skal være nemt at melde sig ind i Soransk Samfund.
Det skal være nemt for gammelsoranere at redigere og opdatere den information Samfundet har registreret om hver enkelt.

Der er på nuværende tidspunkt 960 gammelsoranere som har registreret sig på hjemmesiden og fået adgangskode til at logge ind på siden. 1/3 af disse er ikke-medlemmer.

Vi har testet udsendelse af et digitalt Soranerblad. 24 medlemmer har indtil videre valgt at få bladet digitalt på email istedet for det trykte blad med posten. I løbet af 2018 vil vi ”markedføre” den løsning lidt mere.
Opkrævning af kontingent blive efterhånden også en mere integreret del af hjemmesiden, og vi håber i fremtiden at kunne give medlemmerne mulighed for, på hjemmesiden, at se om de har betalt sit kontingent.
Vi har i løbet af 2017 også arbejdet med GDPR, den nye EU persondata-forordning. Dette arbejde vil blive færdiggjort i løbet af foråret 2018.

5. Kommunikation 

I 2017 blev vores medlemmer og alle gammelsoranere indsluset i software programmet Foreningsadministrator. Det blev gjort i forbindelse med den hjemmeside som Henrik Levinsen vil eller har fortalt om, og som er en kritisk del af vores kommunikation. Foreningsadministrator kan forstås som en slags online database, som kan styre vores økonomi mm, men som vi til at begynde med blot lagre medlemsinformation, og bruges til kommunikation. 

Der er kæmpe potentiale i at kommunikere målrettet og direkte, og det koster ingenting. Medens Soranerbladet fortsat er vores vigtigste kommunikations medium, efterfulgt af hjemmeside og nyhedsbrev, har den direkte kommunikation en vigtig rolle at spille. 

Vi gjorde brug af systemet første gang efter indslusningen af årgang 2017. En velkomst e-mail blev sendt til alle nye medlemmer i September. Vi brugte også systemet til en lille men målrettet markedsføring i November. Den resulterede med det samme i 20+ nye medlemmer og i de måneder (December og Januar) hvor vi som regel ser en svag nedgang i medlemstallet så vi en lille stigning. Desuden brugte vi systemet til at aktivere en årgangs-kaptajn for årgang 2017 og rekruttering af 3 nye redaktionsmedlemmer til Soranerbladet. 

2018 vil forhåbentlig se mere af den slags og vores håb er at kunne følge og forstå vores medlemmers adfærd bedre. 

6. Batøk

Kristi Himmelfartsdag afholdtes Batøk i Charlottenlund Skov sammen med Herlovianerne. Det var strålende solskin, 20 gr. Skoven var frisk og grøn med fuglesang; hægen var sprunget ud, men alligevel var der kun 5 aktive spillere fra Sorø, heraf 2 emeriterede paver samt 5 ikke spillende, I ALT 10. "Lilleskolen ved Susåen" stillede derimod med 10 yngre spillere, heraf 6 tidl. paver og Bjerglund som cheerleader. Ham blev der ikke brug for i år.  Det blev et sønderknusende nedelag til Soranerne. I finalen kom Chr Eugen, Chr. Eifer og Villads. Villads har aldrig spillet batøk på skolen, men alle 3 imponerede teknisk. Èn gang årligt har vi fået lov til at træne i Frederiksberg Have, men det skal meldes på forhånd. Det har vi nu gjort i 4 år. Her har alle, der ikke har spillet batøk i Sorø, mulighed for at prøve. Pave i år blev "Turbo-Tom" (H 75), nr 2 Rolf Flamand (H 01). Bl.a. p.g.a. familiemedlemmerne, som dukkede op kl 12, blev det en særdeles hyggelig frokost. Henning Molin, som altid er med hele dagen, sad med på tæppet for sidste gang.  Drikkevarer, sandwich og kæppe er gratis i hvert fald for de første 20 efter "først til fæppe"- princippet. Så drop sommerhuset og tag kone og børn med den 10. maj. Måske det ku' batte.  Mogens Skovgaard ('65)

7. Cricket

Peter Ulrich (S82) er Soransk Samfunds nye mand på posten som ansvarlig for cricket. Peter har ansvar for at koordinere dialogen mellem skolen og Samfundet på cricketområdet. Skolen og Samfundet har i det forløbne år hver givet kr. 5.000 bl.a. til indkøb af en ny kastemaskine.

8. Frokoster

Soranerfrokoster og Valborgaften.Om Soranerfrokosterne har Hovmester Andreas Christiani (R57) rapporteret, at vi havde 10 frokoster og et aftensarrangement "Valborgaften" i Hauerslevsalen i løbet af 2017 med 477 personer dvs i gennemsnit 43 per arrangement.
Vi havde mange annoncerede talere arrangeret at Bent Thorkild Hansen (R56). Specielt glædede det os at Rektor Kristian Jacobsen kom til Julefrokosten og Fortalte om Sorø Akademi.Frokosten og Valborgaften koster kun kr.100 dog kr.150 for Julefrokosten, men juniorer halv pris. det dækker et kvalitetsmåltid med snaps, øl og avec ad libitum.Dog vin Valborgaften. Denne pris regner vi med at kunne holde langt ud i fremtiden baseret på en solid frokostreserve som bestyrelsen har bestemt kun kan bruges til disse arrangementer.  Denne pris er dog kun mulig p.g.a. frivillig arbejdskraft, lokaler og fornuftige indkøb.

Hovmesterholdet består af følgende udover Hovmester Andreas: Vicehovmester Henrik Lund (S64), Æresmedlem Karl Aage Gemal (S54), Anders Holmegaard (S69),Jens Holmsgaard(S61), samt brødmester Lasse Peitersen (R54).  Æresmedlem Arne Krog (S46)hjælper med borddækning og inkassering af penge. Endvidere hjælper Hovmester Emeritus og Ridehustæver Børge Vendelbo Andersen (R50) ofte og nogen gange med en lun ret.   Bent Thorkild Hansen (R56) assisterer med indkøb og transport.

Det skal også nævnes, at Ivan Jørgensen (S67) og hans kone, Marianne, lavede hovedretten, oksefilet med det hele til Valborgaften og vil gøre  det igen i år.

Generelt anbefales det at holde klassetræf ved vore frokoster og man kan side sammen.
Venlig hilsen Andreas

9. Kvindenetværket

Som jeg fortalte sidste år, kom vi hurtigt i gang med årets program i Det Soranske Kvindenetværk, idet vi i marts besøgte Ringsted med rundvisning og foredrag om valdemarerne i Sct. Bendts Kirke og senere frokost og rundvisning på Ringsted Museum.

I juni var vi i Sorø, hvor vi besøgte Stiftelsen Sorø Akademi. Det var gået op for os, at ikke alle i netværket var helt klar over, hvad stiftelsen laver, så det havde vi bedt dens sekretær Hanne Wagner give os i et indblik i. Vi hørte om skolen, parken, kirken og kirkegårdene, om skovbrug og boligudlejning mv. Det var meget lærerigt. Bagefter gik vi tur i Akademihaven, hvor Lone van Deurs fortalte om forskellige haveplaner gennem tiderne, og vi kiggede ind i den nye Café Skjalms Have, der er indrettet i et gammelt udhus til Molbechs Hus. Så sejlede vi med Lille Claus til Parnas, hvor vi sluttede dagen med sen frokost i Parnashuset. De fleste gik langs søen tilbage til de parkerede biler ved Vænget.

Sidst i september mødtes vi i Holbæk. Efter formiddagskaffe på Café Oline fik vi på Holbæk Museum foredrag og rundvisning – med hovedvægten lagt på udstillingen om Dansk Vestindien og Vestsjælland. Den forbindelse var ny for de fleste af os, så det var vældig interessant. Vi sluttede dagen på havnen, hvor vi spiste frokost i en café, der er indrettet i et gammelt bådeværft og drevet af lærere og elever fra Nordvestsjællands Produktionsskole.

Planlægningsmødet i januar blev også i år holdt i Sorø på dagen for Kyndelmisse-lysfesten. Vi fik lagt et rigtig godt program, snakket meget og opdateret hinanden. En del af os gik til lysfesten, som også i år var flot, men man skulle se sig rigtig godt for i mørket, for der var utrolig vådt og smattet i Akademihaven.

Dette års program indleder vi i næste uge, hvor vi skal besøge Det Kongelige Bibliotek med rundvisning i både den gamle og den nye bygning. Årets øvrige arrangementer kan ses i kalenderen på Soransk Samfunds hjemmeside.

Vi har igen i 2017 været glade for Samfundet tilskud til betaling af f.eks. entreer og rundvisninger. Tak for det!

Postlisten har nogenlunde samme antal som tidligere, ca. 70 – nogle dør eller falder fra af anden grund, nye kommer til. Vi har haft god tilslutning til arrangementerne i det forløbne år.

Bodil Wille Boisen S66

10. Erhvervsnetværk

Soransk Samfund Erhvervsnetværk har nu eksisteret i 3 små år og har til formål at facilitere et brugbart netværk for de erhvervsaktive medlemmer af Soransk Samfund gennem diverse arrangementer. Initiativtagere til netværket er advokat Jonas Gredal (S93), category manager hos Coloplast Bjørn Fabricius (S04) og undertegnede advokat Kristine Ida Øhlenschlæger (S05). 

Netværkets målsætning er fortsat at afholde 2-3 virksomhedsbesøg om året. Hvor vi indtil videre har besøgt Google og Danske Bank, Galleri Nils Stærk og Mærsk. Sidstnævnte vil nogen måske kunne huske fra årets taler til årsfesten Louise Münter, som var vært ved Mærsk besøget. 

Erhvervsnetværket har haft lidt udfordringer med at nå medlemmer i den rette aldersgruppe – noget vi arbejder på sammen med vores kommunikationsafdeling.  Dette betød at vi måtte aflyse et arrangement hos Deloitte, som forhåbentlig kommer til at finde sted i det nye år. 

Det har altså været et lidt stille år for erhvervsnetværket, men vi mærker en meget positiv interesse fra samfundets medlemmer (både i Danmark og i udlandet) og vi er i fuld gang med at planlægge kommende års arrangementer.  

11. Festudvalget

I år havde festudvalget den fornøjelse at planlægge to begivenheder for Soransk Samfunds medlemmer. 

Årsfesten 14. oktober 2017
Traditionen tro startede festlighederne i Sorø Klosterkirke, hvor deltagere og byens borgere var inviteret til koncert med en gruppe dygtige unge konservatorieuddannede mænd, under ledelse af gammelsoraner Lauge Hjort Mikkelsen. Der blev fremført wienerklassiske klaverkvintetter af Mozart og Beethoven på obo, klarinet, fagot og klaver. Denne koncert bød på en unik mulighed for at opleve, hvordan det musikalske kan komme til sin ret i de smukke omgivelser i Sorø Klosterkirke.

Dernæst blev skolens lokaler overrakt til Samfundet, og middagen blev afholdt i spisesalen og de tilstødende lokaler. Efter mange års intens kamp bestod menuen endelig af tre retter, der var lavet af skolens eget dygtige køkken.   
I løbet af middagen blev der holdt taler af henholdsvis årets student Molly Dam Kaagaard (S17), og festtaler Louise Münter (S93), der ligeledes er ansat hos Maersk og har talt hos Erhvervsnetværket.Senere på aftenen Kl. 20.50 samlede festdeltagerne sig foran festsalen og efterfølgende var der indmarch til tonerne af Jean Zederkopffs orkestre. 
Efter et par omgange lanciers havde festudvalget arrangeret et brag af en overraskelse. Fyrværkeristen Niels Erik fra Amphora stod for et bemærkelsesværdigt fyrværkerishow uden lige. Desuden blev det bemærket af alle gæsterne, hvordan Fratergården var oplyst med et kæmpe lysshow, der var leveret af STC music og en rød løber, der var lagt ud af de dygtige marskaller. Resten af aftenen var fyldt med lanciers og champagne fra baren.   

Holbergs fødselsdag 3. december 2017
En snes gammel-soranere og ægtefæller var mødt op foran Holbergs statue på Kongens Nytorv på hans 333 års fødselsdag kl. 14.00 til Soransk Samfunds traditionelle hyldest til Holberg og bekransning af den gamle barons statue.    
Da det Kongelige Teater havde sørget for at hænge en krans om halsen på den gamle statue, nøjedes Samfundet med at hænge deres omkring hans venstre hånd.   I år fik bestyrelsesmedlem Jonas Gredal (S93) den ære at klatre op og fastgøre kransen med bånd i soranerfarver, forsvarligt. 
Formanden for samfundet holdt dernæst en tale om Holberg og udbragte et soranerleve som afslutning på bekransningen. Efterfølgende besøgte de fremmødte Hofteateret, hvor Henrik Jandorfs soloforestilling "Holberg Ultimatum" blev fremført for de, som havde købt billet. 

12. Boligfonden

Driften af kollegiet har i 2017 været tilfredsstillende uden de store problemer. 
Bestyrelsen har efter indstilling besluttet at fremskynde renovering og udskiftning af vinduer i bygningen Solvej1.
Trappe renoveringen står stadig på agendaen men det er besluttet ikke at ændre belægningen. Der lagt nyt gulv i Hauerslevsalen.

Bortset fra den tomgang på 14. dage for de lejligheder hvor der har været udskiftninger har kollegiet været fuldt udlejet hele året, og der er nu omkring 80 ansøgere på ventelisten. 

Boet efter Ove Sevels enke er nu gjort op og fonden har modtaget ca. 8,5 mil. Kr. i begyndelsen af 2018. Fonden har yderligere modtaget meddelelse om at fonden har arvet 1,1 mil. kr. efter Olaf Eric Witmeur S50 der døde i 25.11.2016. Olaf Witmeur har testamentarisk benyttet muligheden for ved en særlig udformning af testamentet at tilgodese flere velgørende formål og samtidig spare livsarvinger for boafgift. Det er ved beregningen af arveafgift at man kan spare. Vi har tidligere beskrevet muligheden. 

Som tidligere berettet har bestyrelsen nedsat et udvalg, ledet af Knud Pontoppidan, der nu ud over Knud består af Knud Thybo, Carsten Hallas og Sebastian Damm Thorning S09. Udvalget bistås af rektor Kristian Jacobsen og Lars Langkjær og udvalget arbejder med flere muligheder for at kunne etablere nye kollegier og de modtagne arvebeløb er bestemt en mulighed for at opnå et positivt resultat selvom det er svært at finde egnede grunde eller bygninger.

Sekretær Mogens Vinther (S65) fandt at det ikke var praktisk at han boede langt fra Kollegiet og ønskede derfor ikke at tiltræde. Derfor vikarierede sekretær emeritus Morten Pontoppidan frem til oktober 2017 hvor Christian Molde tiltrådte. Morten har sørget for en god overlevering. Knud Thybo stoppede som Efor i august 2017, og tidligere lærer Jon Villadsen har overtaget Posten.

13. Legater

Soransk Samfunds legater omfatter ved begyndelsen af 2017 nu fire legater, hvorfra der af provenuet fra 2016 blev foretaget nedenstående uddelinger i 2017. Yderste søjle viser den registrerede kapital ved årsregnskaberne for 2017. Årsregnskaberne offentliggøres på Soransk Samfunds hjemmeside.

Legat  Uddelt  Kapital 
Digteren Aage Krarup Linds legat, til 5 personer  65.000 kr. 816.773 kr.
 Ejlersens mindelegat, til 65 personer, inkl. tre flidspræmier  692.000 kr.  15.255.720 kr.
 Scherfig-Jensens Mindelegat, til 16 personer 378.000 kr.  3.291.972 kr.
 Gammelsoranerlegatet (fortsættende legat)  0 kr.  934.800 kr.
 Uddelt i 2017 fra legaterne  1.135.000 kr.  20.299.265 kr.

Af årsresultatet fra 2016 blev det besluttet, der skulle foretages skattemæssige hensættelser af 2.081.950 kr. til senere uddeling. 
Legaters og fondes samlede kapital udgør nu ultimo 2017 i runde tal godt 20.000.000 kr. bestemt ved kursværdien mm.
Det skal bemærkes, at der fra Boligfonden blev tilført 200.000 kr. til Scherfig-Jensens Mindelegat som støtte til boligudgifterne i forbindelse med udenlandske studieophold.
Der blev anvendt den overordnede retningslinje for legaterne, at studieophold i udlandet af 1 semesters varighed blev støttet med op til 21.000 kr., mens trangsstøtten blev fastsat til i hovedsagen 10.000 kr.
Det lykkedes desuden at få Civilstyrelsens godkendelse af sammenlægningen af Soranerbladets Fond med Linds legat med sidstnævnte som fortsættende fond. Dette får dog først betydning for regnskabet i 2018.
Med hensyn til kapitalstørrelsen af de 2 mindste legater kan det siges, at uanset sammenlægningerne af Understøttelsesfonden, 100 års jubilæumslegatet med Gammelsoranerlegatet, med sidstnævnte som fortsættende fond, ligger kapitalen fortsat lige under den ønskede million kr., mens Linds legat ligger klart under grænsen. 
Skat anbefaler en vis sikkerhed for, at kapitalen over et par år kan fastholde sin værdi over 1 million, også når markedet svinger.
Så legatbestyrelserne skal her efterlyse donorer, som vil være med til at styrke de 2 ”små” legater. 
Når vi dette mål vil det betyde, at vi blandt andet vil være i stand til at henlægge overskud for det enkelte år til senere uddeling, f. eks. når markedet viger. Henlæggelserne må anses for at være en gældsforpligtelse med det vilkår, at der skal være sket uddeling inden 5 år. 
Som følge af kampagnen mod hvidvask af penge, har det været et krav fra Erhvervsstyrelsen, at legaterne skulle indberette, hvem der er de reelle ejere af fondene. I vort tilfælde er de reelle ejere bestyrelsesmedlemmerne, hvilket er meldt ud.
Dernæst skal fondene af samme årsag, registreres i et særligt register, hvis der handles værdipapirer. Det drejer sig om Legal Entity Identifier (LEI), hvor man tildeles en særlig kode, der skal anvendes i forbindelse med værdipapirhandler. Registreringen koster omkring 1000 kr. om året for hver fond.

Om årsresultaterne for legater og fonde for 2017 kan man udtale, at afkastet også i 2017 har været fremragende.
De reviderede og af bestyrelserne underskrevne årsregnskaber er fremlagt på Soransk Samfunds generalforsamling, men er tillige lagt på hjemmesiden.
Det skal nævnes, at kapitalen i fondene er lagt i investeringsforeninger med undtagelse af Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond, hvor Nordea Private Banking er vor rådgiver for så vidt investering i aktier, aktielignende papirer og obligationer. Der er her tale om en vellykket forvaltning, idet aktieporteføljen kan notere et afkast på godt 22 %, mens obligationsporteføljen kan noteres for et afkast på knapt 4%.
Det skal endvidere nævnes, at vi i 2017 med stærk støtte fra Henrik Levinsen, har fået udviklet en digital platform for legatansøgninger, der letter arbejdet med dels at indsende ansøgninger, dels at behandle legatansøgningerne.
Legatadministrationen ved Rikke Barnholdt Hansen, Erik Nordahl Svendsen og Lars Herborg

14. Arkiv

Arkivet fik i slutningen af året en ny arkivar i historikeren Sif Mørkeberg (S09). Der er blevet igangsat en større gennemgang og oprydning af det nuværende arkiv efter alle gængse arkivregler. Dette er en større opgave, da arkivet bærer præg af at have ligget uberørt i mange år og i højere grad er blevet et opbevaringsrum. Dette bliver en opgave, som kommer til at fylde i det nye år. Desuden skal et større registreringsprojekt af alle arkivets genstande, malerier og dokumenter igangsættes og på langt sigt vil langt størstedelen med fordel blive digitaliseret til glæde for samfundets medlemmer. Store skridt mod en større sikring af arkivet og dets indhold er ligeledes blevet taget, så arkivet kan komme alle til glæde.    

15. Økonomi 

Vedr regnskab og budget henviser vi til referatet fra generalforsamlingen.

Udskriv

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.