Legatbestyrelsernes beretning om uddelingerne fra Soransk Samfunds legater i 2016

Legatbestyrelserne har i år besluttet, at der kun skulle uddeles legater fra Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond, Hans Henning Scherfig-Jensens Mindefond og digteren, cand. Jur. Aage Krarup Linds legat, mens der ikke udbetales legater fra Soransk Samfunds Understøttelsesfond, Soransk Samfunds 100-års Jubilæums Legat og Soransk Samfunds legat for gammelsoranere og deres efterladte, fordi disse legater for øjeblikket er under sammenlægning til et større samlende legat. 

 

Antal ansøgere 

Der har i år været 88 ansøgere til legaterne, hvoraf vi har imødekommet 72. Ud af de 16 ansøgere, der ikke er imødekommet vedrører de otte ansøgninger aktiviteter, der vurderes at falde uden for legaternes formål, to ansøgere er stadig elever på skolen, fire ansøgninger afvises på baggrund af manglende oplysninger, mens to ansøgninger ankom for sent. 

Det skal bemærkes, at der desuden er reserveret tre flidspræmier fra Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond. 

Uddelingerne 

Det har været et rimeligt godt år for legaterne, idet det estimerede rådighedsbeløb, renset for administrationsudgifter samlet har beløbet sig til omkring 1,2 mio. kr. Det er besluttet at henlægge omkring 400.000 kr. til kommende år. 

Der uddeles derfor i alt 869.000 kr. fra de tre legater til dels de 72 imødekomne ansøgere, dels de tre flidspræmier. 

Vi har stort set har anvendt nedenstående fordelingsnøgle for så vidt angår støtte til studierejser: 

 

Tabel 1 Vejledende beløb for tildeling af støtte til studierejser Studieopholdets varighed 

Beløb 

1 semester 

18.000 

2 semestre 

36.000 

Studieophold 2-4 mdr. 

12.000 

Summer school eller tilsvarende kortere studieophold i udlandet 

9.000 

 

Legatportioner til studierejser er skattefri for modtagerne.

 

Der er uddelt i alt 22 rejselegater, hvoraf de 19 stammer fra Ejlersens Mindelegat og de tre fra Scherfig-Jensens Mindelegat. 

En del af rejselegaterne er tildelt på betingelser, nemlig at de først kommer til udbetaling, når der foreligger dokumentation fra det udenlandske lærested for, at ansøgeren er optaget på det ønskede element af studiet. 

Fra Aage Krarup Linds legat er der uddelt fem legater som støtte til forskellige former for arbejder af kunstnerisk tilsnit eller udarbejdelse af skriftlig arbejder. 

Den største gruppe af legatmodtagere, nemlig 45, hører hjemme blandt modtagere af trangslegater, hvoraf der er uddelt 38 fra Ejlersens Mindefond og syv fra Scherfig-Jensens Mindefond. 

Flidspræmierne har i år en størrelse på 4.000 kr. og uddeles sædvanligvis på Jubilardagen til tre elever, som udpeges af skolen. Uddelingen foretages af Jette Kramme Ejlersen, der er den ene af stifterne af Ejlersens Mindelegat. 

På legatbestyrelsens vegne 

 

Lars Herborg 

Tags: legat

Udskriv

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.