Økonomisk støtte til Soransk Samfund

Du kan støtte Soransk Samfund økonomisk indenfor 3 forskellige områder.

Generel støtte til Soransk Samfund
Soransk Samfunds overordnede formål er at bevare og udvikle sammenholdet mellem gammelsoranere og andre med interesse for det ’Soranske’. Foreningen finansieres hovedsageligt af det årlige medlemskontingenter, men direkte støtte kan også koordineres ved at tage kontakt med Samfundets sekretær Jørgen Molde.

Støtte til legatfondene
Legatfondene støtter studerende og andre trængende gammelsoranere gennem en række forskellige legater som i årenes løb er blevet etableret. Det største legat har en fondskapital på 15 mio. kr. Donationer kan koordineres med bestyrelsesmedlem Lars Herborg.

Støtte til Boligfonden
Boligfonden blev stiftet i 1996 med med det formål at støtte opførelsen af kollegier for gammelsoranere. I 2000 blev kollegiet på Frederiksberg færdigt. Donationer kan koordineres med boligfondens sekretær Morten Pontoppidan.

Testametarisk støtte
Testamentarisk støtte til Soransk Samfund kan være attraktivt for både Soransk Samfundet og for arvinger. Her gengiver vi et par eksempler Mogens Vinther (S65) venligst har produceret. Ønsker du mere information bedes du kontakte Soransk Samfunds bestyrelse.

Arveeksempler 2017 - Boets størrelse 2 mio.

Situation  1     
 Niecer/nevøer arver   2.000.000 kr.
 Bundfradrag i år 2017: 1 x 282.600 kr.    
 Boafgift 15 % af 1.717.400 kr. 257.610 kr.  
 Boafgift 25 % af 1.742.390 kr.  435.598 kr.  
 Boafgift i alt  693.208 kr.  693.208 kr.
 Nettoarv til niecer/nevøer    1.306.792 kr.

 

Situation 2     
Vi lader niecer/nevøer arve samme nettoarv fri for afgifter af enhver art.
Vi lader f.eks. Soransk Boligfond arve resten.  
 Niecer/nevøer arver fri for afgifter    1.306.792 kr.
 Boafgifter heraf:    
 Bundfradrag 1 x 282.600 kr.    
 Boafgift 15 % af 1.024.192 kr.  153.629 kr.  
 Boafgift 25 % af 1.153.163 kr.  288.291 kr.  
 Boafgift i alt  441.920 kr.  
 Soransk Boligfond arver   693.208 kr.
 Boafgift heraf 0 kr.    
 Af denne arv skal niecer/nevøers afgift betales   441.920 kr.
 Nettoarv til Soransk Boligfond   252.288 kr.
Svarende til 36,25 % af afgifterne i situation 1.    


Situation 3

Da vi ikke kender boets endelige størrelse fordeler vi arven % - vis.
Vi lader nevøer og niecer udtage alt indbo og endvidere arve 68 % af resten – alt fri for boafgifter af enhver art. Det svarer til ca. 70% af boet, hvorefter regnestykket ser således ud:

70 % af boet fri for afgifter     1.400.000 kr.
 Bundfradrag 1 x 282.600 kr.    
 Boafgift 15 % af 1.117.400 kr. 167.610 kr.  
 Boafgift 25 % af 1.232.390 kr.  308.098 kr.  
 Boafgift i alt  475.708 kr.  
 Soransk Boligfond arver 30 %    600.000 kr.
 Boafgift heraf 0 kr.    
 Af denne arv skal niecer/nevøers afgift betales    475.708 kr.
 Nettoarv til Soransk Boligfond   124.292 kr.

Det vil sige, at arvingerne får næsten 100.000 kr. mere og alligevel bliver der 124.292 kr. til Soransk Boligfond.

Udskriv

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.