Generel information - Forsiden

Velkommen til...

Gå ind under Indhold / Artikler og søg efter tittelen (Velkommen til Soransk Samfunds...)

Kontaktinformation

Gå ind under Indhold / Artikler og søg efter tittelen (kontaktinformation)

3 nyhedsmeldinger

Gå ind under Indhold / Artikler og søg efter tittelen
Vi behøver ikke at have tre forskellige kategorier, men det kan jeg "slette" bagefter.
Tænk i første omgang på hvad du vil have her.

Udskriv

Læg til billeder i Samlingen

  1. Vælg Indhold / Medie
  2. Vælg en af undermapperne under Samlingen (f..eks. Genstande)
  3. Tryk Upload / Vælg fil / Start upload

HUSK inden upload at give filen et godt navn.

Størrelse på billeder ??

Udskriv

  • Legaterne åbner for ansøgninger 1. november 2022 med frist for ansøgning fredag 10. februar 2023 kl. 23:59. Vi forventer at give svar på ansøgningerne senest 30. april 2023, og de bevilgede portioner forventes udbetalt senest 30. maj 2023.

Soransk Samfund har fire legater med forskellige støtteområder eller formål. Kig godt på formålene, inden du vælger legat og formål. Du kan nemlig kun søge ét legat – og kun til ét formål om året. Legatets formål og mulige ansøgerkreds fremgår af vedtægterne, som ligger under ”dokumenter” ved hvert legat.

Ansøgningssystemet indeholder muligheden for at stille spørgsmål og få svar fra legatbestyrelserne. Det vil normalt være formanden for legatet, der svarer.

Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond (fmd. Rikke Barnholt Hansen) har to formål:
Enten:
Eller:
Gammelsoranerlegatet (fmd. Kim Øxenholt) har ligeledes to formål:
Enten:
Eller:
Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat (fmd. Rikke Barnholt Hansen) har kun et formål:
Digteren cand.jur. Aage Krarup Linds legat (fmd. Erik Nordahl Svendsen) har kun et formål:
Støtte til udlandsophold (Ejlersen eller Scherfig-Jensen) kræver dokumentation fra den modtagende institution (universitet eller praktiksted), og legatet skal søges inden opholdet er afsluttet. Opholdet skal være afsluttet senest 30. marts 2024.
 
Med venlig hilsen
Legatadministrationen

 

Udskriv

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.