Soranerfrokost 7. september 2017

Formand Christian-Eugen-Olsen(R58) bød velkommen, og vi sang de 3 første vers af ”Jeg veed et Sted”, hvorefter hurraråbene gjaldede. Han introducerede det nye høj-talersystem til frokosttalerne, således at alle nu skulle kunne høre, og sluttede af med en omtale fra den 29. august i Mindelunden, der i fremtiden skal være MINDELUNDEN for danske modstandsaktiviteter i årene 1940-1945.

Ceremonimester Niels G. Henriksen(R53) gav ordet til Hovmester Andreas Christiani(R57), der nævnte sine medhjælpere til frokostforberedelsen, herunder hovmester emeritus Børge Vendelbo(R50), men også sin vicehovmester, Henrik Lund(S64), der desværre er blevet syg af kræft. Andreas ville viderebringe forsamlingens bedste ønsker om en snarlig helbredelse.

I augustreferatet undlod jeg at meddele, at Soransk Samfund havde fået stillet yderligere 2 bestyrelsespladser til rådighed i Tersløsegaards bestyrelse. – Det være hermed gjort.

Vor taler, Carsten Bitsch Jørgensen(R64), fik ordet efter silden. Han berettede indledningsvist, at han omkring 2010, efter et sygdomsforløb, havde en del tid til overs, og derfor fik den idé at skrive om sin familie og også sig selv. Han havde gået på Borgerskolen i Sorø, hvor hans fader var viceskoleinspektør, og havde regnet med at skulle gå i 1. og 2. real, og derefter i gymnasiet på Sorø Akademi. Sådan blev det ikke. En ikke nævnt lærer kom i vejen. Denne forfulgte angiveligt Carsten, og var derfor årsag til at han kom ud af skolen med en realeksamen. Dette førte så til 4 år på Haslev Seminarium og en efterfølgende ansættelse på Hashøj Skole, Slots Bjergby, Slagelse kommune, med en senere forfremmelse til skoleinspektør. Det kompenserede formentlig til vis grad for de ubehagelige oplevelser på skolen. Det må have været meget ubehageligt, også fordi hans fader ikke var overbevist om den pågældende lærers meriter. Imidlertid var Carsten også spejder, og det fællesskab han hermed var en del af, har sikkert båret ham gennem denne periode. Carsten udnævnte i øvrigt en af mine klassekammerater, Steffen Nielsen(R56) til sin helt. Steffen kørte racerløb på Roskilde Ring i tresserne, og Carsten og en af vennerne så ham køre på Ringen. Han havde ikke tidligere været til en frokost, men syntes det var meget hyggeligt at se og høre alle årgangene, 1936 til 1973, så forhåbentlig ser vi ham igen.

Efter taleren gik 2. og 3. del af frokosten i gang og vi spiste og drak ivrigt, medens samtalen årgangene imellem gik livligt på langs og tværs af de 2 borde. Vi præsenterede os og resultatet heraf ses nedenfor.

Erik Sloth Andersen(S36), Arne Krog(S46), Niels Björklund(S47), Ole Abrahamsen(S50), Børge Vendelbo Andersen og Kaj Hasselsteen(R50), Niels G. Henriksen(R53), Karl Aage Gemal(S54), Bent Thorkild Hansen, Niels Fischer, Claus Landschultz, Steffen Nielsen, John Dahl, Sven Eric Heede og Ole Lyman(R56), Henning Deichmann og Per Nordahl Svendsen(M56), Andreas Christiani og Per Vagn Hansen(R57), Christian Eugen-Olsen, Jens Sparrevohn, Erik Palm og Hans Stage(R58), Jens Holmsgaard(S61), Leif Knudsen, Lars Eyermann og Mikael W. Bræstrup(S63), Erik Nordahl Svendsen(S64), Carsten Bitsch Jørgensen(R64), Steen Juul-Møller(S66), Susanne Søhuus(S68), Anders Holmegaard(S69), Eva Honoré(S70), Søren Ulrich Pedersen(R70), Ole Juul-Møller(S71) og Hans Kiesow(S73).

For en gangs skyld var vi flere realister end studenter, og hvis jeg medtager de 2 M’er var vi 20 realister og 16 studenter. – Nu må de sidstnævnte tage sig sammen.

Opfyldt af dette resultat tog Claus Landschultz og jeg metroen til forstæderne, vor chauffør Sven Eric Heede havde bil-problemer, efter vi dog først havde været beskæftiget med at skaffe en taxa til vor 100-årige alderspræsident. Det tog mere end en halv time, men så kom der også 2 stykker.

BTH(R56)

Tags: soranernes hus, soranerfrokost, frokost, hauerslevsalen

Udskriv E-mail

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2018 Soransk Samfund