Soranerfrokost 1. juni 2017

Generalforsamlingen blev hurtigt overstået og er blevet refereret i Nyhedsbrevet . ”Jeg veed et Sted” er nu udvidet til 6 vers i sangbogen, og formand Christian Eugen-Olsen(R58) dekreterede, at vi sang vers 1 og 6 inden vor hurrahilsen til skolen.

Så underrettede formanden også forsamlingen om, at mindesmærket for krigssejlerne nu er færdigstøbt og på vej til København. Det skal afsløres den 29. august, kl. 1400, i Mindelunden. Ligeledes kunne Christian oplyse, at et andet af hans ”projekter”, genopførelsen af Frihedsmusæet, er kommet så langt, at der nu er en indhegning omkring byggepladsen i Churchilparken.

Vor ceremonimester, Niels G. Henriksen(R53), gav ordet til hovmester Andreas Christiani(R57) der opremsede hvad der ventede os, såvel spiseligt som drikkeligt. Han havde prøveindkøbt en snaps i Netto, til under 40 kroner, og med en alkoholprocent på 35. Jeg tror ikke det var den helt store succes, ikke ved Real-56 bordet, hvor manges øjne kun så på de 45% på den sædvanlige flaske. Så nævnte han også de utrættelige medlemmer af Hovmesterholdet.

Dagens taler var Soranerkollegiets snart afgående Efor, Knud Thybo(S62),der talte om sin baggrund i Soranerverdenen. Han blev gift med en datter af Rektor Østergaard, Jane(S62), så hans tilknytning til skolen har været langvarig. – Imidlertid var han ked af, at han ikke blev alumne, men som jeg selv konstaterede ved min optagelsesprøve i 1951, så skulle man dels være i besiddelse af et vist kundskabsniveau, og familiens økonomi være relativt beskeden, så jeg var ikke kvalificeret.

Nå, men efter Knud var flyttet til København fra Fyen i 2010, blev han spurgt om han ville overtage hvervet som Efor for Soranernes Hus. Det accepterede han og trådte så ind i en ny verden, hvor han blev medlem af et lille hold, Husforum, bestående af Mogens Skovgaard(S65), oldermand, Niels Erik Tanholt(S53), vagtmester, Stine Sif Mørkeberg(S08), foged, nu afløst af Frederik Lehrman, Gorm Gabrielsen(S65), notar og Freddy Wæver(R51), forvalter, nu afløst af Søren Pedersen(R70). Disse frivillige soranere var udnævnt af bestyrelsen og stod for den daglige drift af kollegiet. De rent administrative opgaver, indskud, husleje, vedligeholdelse, var udliciteret, så Husforum varetog de løbende opgaver omkring hvem der skulle bo på kollegiet, ejendommen, Hauerslevsalen, køkkenet etc.. Knud skulle styre optagelsen af beboere fra ventelisten samt fordelingen af disse på kollegiets gange. Han konstaterede, at en ligelig fordeling af piger og drenge på gangene er nødvendig. Hvis der kun er piger på en gang, giver det anledning til kiv, strid og klikedannelse, ligesom hvis gangen kun beboes af drenge, så ender det i kaos hvad angår orden og rengøring. Knud syntes, at de unge mennesker var fornuftige og målrettede, ikke udflippede som i hans generation. Han sluttede sit indlæg med at fremhæve, at Soranernes Hus er en succeshistorie, ikke mindst takket være Hauerslev og Henning Molin, så hvorfor ikke bygge videre på den succes med endnu et kollegie? I denne forbindelse appelerede Knud til de iblandt os der måtte påtænke en donation til Soransk Samfunds Boligfond.

Det var meget interessant at få indblik i hvad der foregår under vore fødder, men frokosten gik jo videre med meningsudvekslinger årgangene imellem, selvfølgelig hæmmet af den dårlige akustik. Den blev også omtalt af formanden der kunne fortælle, at gulvet bliver udskiftet i løbet af juli måned.

De tilstedeværende 30 soranere var: Erik Sloth Andersen(S36), Henning Molin og Arne Krog(S46),Ole Abrahamsen(S50), Lars Herborg(S53), Niels Henriksen(R53), Morten Pontoppidan(S54), Lasse Peitersen(R54), Bent Thorkild Hansen, Sven Eric Heede, Niels Hvass, Claus Landschultz og Ole Lyman(R56), Andreas Christiani og Jørgen Duedahl(R57), Christian Eugen-Olsen(R58), Knud Thybo og Knud Pontoppidan(S62), Michael Bræstrup(S63)Tage Lysgaard og Henrik Lund(S64), Carsten Bærentsen, Gorm Gabrielsen og Hans Hvitved(S65), Bodil Wille Boisen og Mogens Skovgaard(S66), Susanne Søhuus(S68), Anders Holmegaard(S69), Søren Ulrich Petersen(R70) og Hans Kiesow(S73).

Jeg havde fået lovning på hjemkørsel pr. automobil, så da min chauffør gjorde tegn til mig, tøvede jeg kun lidt med at forlade det ellers meget hyggelige selskab, for at drage ud i livet.

BTH (R56)

Tags: soranerfrokost, referat

Udskriv E-mail

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2018 Soransk Samfund