• Legater
  • Legatansøgning

Legater

Legaterne åbner for ansøgninger 1. november 2022 med frist for ansøgning fredag 10. februar 2023 kl. 23:59. Vi forventer at give svar på ansøgningerne senest 30. april 2023, og de bevilgede portioner forventes udbetalt senest 30. maj 2023.

Soransk Samfund har fire legater med forskellige støtteområder eller formål. Kig godt på formålene, inden du vælger legat og formål. Du kan nemlig kun søge ét legat – og kun til ét formål om året. Legatets formål og mulige ansøgerkreds fremgår af vedtægterne, som ligger under ”dokumenter” ved hvert legat.

Ansøgningssystemet indeholder muligheden for at stille spørgsmål og få svar fra legatbestyrelserne. Det vil normalt være formanden for legatet, der svarer.

Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond

Formand Rikke Barnholt Hansen
Legatet har to formål:
Enten:
 • Meritgivende studierejser og studieophold i udlandet, hvori indgår støtte fra Soransk Samfunds Boligfond til huslejen under udlandsopholdet.
Eller:
 • Økonomisk trang

Gammelsoranerlegatet 

Formand Kim Øxenholt
Legatet har ligeledes to formål:
Enten:
 • Aktiviteter til gavn for Sorø Akademis Skole eller Soransk Samfund
Eller:
 • Økonomisk trang

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Formand Rikke Barnholt Hansen
Legatet har kun ét formål:
 • Meritgivende studierejser og studieophold i udlandet

Digteren cand.jur. Aage Krarup Linds legat

Formand Erik Nordahl Svendsen
Legatet har kun ét formål:
 • Støtte til udgivelse af kunstneriske eller videnskabelige arbejder

Støtte til udlandsophold (Ejlersen eller Scherfig Jensen) kræver dokumentation fra den modtagende institution (universitet eller praktiksted), og legatet skal søges inden opholdet er afsluttet. Opholdet skal være afsluttet senest 30. marts 2024.

Med venlig hilsen
Legatadministrationen

Udskriv

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.