• Legater
  • Legatansøgning

Legater


Ansøgningsfristen for 2020 var den 7. februar. 
Der er ansøgningsfrist til legaterne én gang om året. Ansøgningsfristen for 2021 forventes at blive i februar 2021, og der vil blive åbnet igen for ansøgninger 1. april 2020.


Legaterne kan som hovedregel søges af alle tidligere elever på Sorø Akademis Skole. Andre mulige modtagere fremgår af omtalerne af de enkelte legater nedenfor.

Ansøgning fremsendes gennem hjemmesiden. Dispensation fra denne måde at ansøge på kan søges i god tid hos Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ved tre punkter i skemaet åbnes mulighed for at vedhæfte et bilag. Der kan kun vedhæftes ét bilag i hver af de tre rubrikker, så det er ikke muligt f.eks. at sende et bilag i to forskellige filformater. Word eller PDF er godt nok! Har du brug for at give flere oplysninger til et punkt, må du samle dem i ét bilag.

Bilag A og B er obligatoriske for alle ansøgninger
Bilag A: Formålet (max 1 side)
Bilag B: Budget, herunder evt. udgifter til bolig under studieophold.
Bilag C: Bekræftelse på optagelse på udenlandsk universitet/læreanstalt /summerschool/praktikophold/anden relevant bekræftelse på gennemførelse af studieopholdet i udlandet. Hvis det ikke foreligger på ansøgningstidspunktet, skal det indsendes inden udbetaling kan finde sted.

Særlige forhold

Ansøgningerne kan rettes mod alle Soransk Samfunds legater under ét. Legatadministrationen vil da efter bedste evne fordele dem efter, hvad legatet ønske anvendt til. Såfremt der specifikt ønskes fx støtte til udgivelser af egne arbejder er Digteren, cand. jur. Aage Krarup Linds legat dog det rette legat at søge.

Ansøgninger skal indsendes før gennemførelse af eventuel studieaktivitet, fx studieophold eller praktikophold, idet behandling af ansøgninger dog først vil ske efter frist for førstkommende ansøgningsrunde.

Ansøgninger om støtte til udenlandsk ophold ved universiteter eller andre læreanstalter eller praktikforløb skal ledsages af bekræftelse på optagelsen eller praktikaftalen samt oplysning om i hvilket tidsrum, opholdet finder sted. Ansøgninger kan imidlertid imødekommes på det vilkår, at disse oplysninger fremkommer senere i kalenderåret.

I de tilfælde hvor der afventes dokumentation forud for udbetaling af en legatportion, skal dokumentation som udgangspunkt fremsendes, så udbetaling kan ske i løbet af ansøgningsåret og senest 31. marts 2021.

Ph.d.-studerende, der modtager løn, eller andre i lønnet stilling støttes ikke i forbindelse med studierejser og lign.
Ansøgerne kan forvente at få besked i løbet af april måned 2020. Det skal tilføjes, at legatportionerne indberettes til SKAT. Støtte til studierejser er indtil videre undtaget for skat.

Legaterne 

Digteren, cand. jur. Aage Krarup Linds legat

Legatets formål er at bekoste eller yde tilskud til udgivelse af kvalificerede arbejder af kunstnerisk, videnskabelig eller praktisk art, og kan søges af personer, der i mindst tre år har været elever på Sorø Akademis Skole, eller som er eller gennem en årrække har været lærere ved skolen.

Gammelsoranerlegatet
Fondens formål er at støtte elever udgået fra Sorø Akademis Skole under deres uddannelse, at støtte trængende efterladte ægtefæller efter tidligere elever på Sorø Akademis Skole med umyndige børn, og at støtte sådanne formål, som legatbestyrelsen skønner, er af betydning for Sorø Akademis Skole eller Soransk Samfund.

Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond
Fondens formål er:
– dels at uddele tre flidspræmier til flittige og dygtige elever på Sorø Akademis Skole,
– dels efter ansøgning at yde støtte i form af rentefrit lån eller legat til udgåede elever fra Sorø Akademis Skole, som med godt resultat følger studieplanen. Modtagerne forventes at være medlemmer af Soransk Samfund.

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat
Legatets formål er at yde støtte til tidligere elever fra Sorø Akademis Skole til rejse og ophold i forbindelse med uddannelse.

Soransk Samfunds Boligfond
Boligfonden kan yde boligstøtte til uddannelsessøgende tidligere elever fra Sorø Akademis skole ved længerevarende uddannelsesophold for den studerende ved anerkendt udenlandsk uddannelsessted. Denne støtte gives gennem Hans Henning Scherfig Jensens Mindelegat.

Tags: legat

Udskriv Email

Copyright © 2019 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.