Sorø Akademis Skoles jubilardag 2018

Det var med glæde, at jeg så frem til at mødes med nogle af de mennesker, jeg blev student med for 25 år siden. Glæden måtte naturligt nok være iblandet en vis uro; hvem dukker op? Kommer der mon nogen fra min årgang? Hvordan ser de ud/ kan vi kende hinanden? Kan vi huske hinanden? Har de det godt?

Heldigvis havde jeg set på Facebook, at der var nogle, der planlagde at dukke op. Og det var da også brede smil og stor gensynsglæde, der stod malet i alles ansigter, da vi i Sorøs smukke klosterkirke satte os på de bænke, der bar skiltet ”S93”. Og jo, dem, jeg talte med, havde det godt og var glade for at ses igen. Faktisk blev der flere gange sagt, at vi glæder os til at genses til årsfesten i oktober! Opfordringen er hermed givet videre.

Mange mødtes i god tid foran kirken og fik øjensynligt allerede udvekslet de første minder her.
Klokken 10 spillede organist Merethe Lammert Køhl Hansen “Ingemanns konfirmationskantate”. Det lød dejligt. Derefter bød rektor Kristian Jacobsen velkommen og gennemgik dagens program. Rektor nævnte også hvor mange, der var dukket op fra hver årgang. De ældste havde 70-års jubilæum! Vi lagde herefter ud med at synge Hauch’s smukke ”Jeg ved et sted”.

Trods lidt navneforvirring i indledningen fik undertegnede herefter overladt ordet af rektor og holdt på vegne af Soransk Samfund en tale til jubilarerne. Talen kan læses her under.

Herefter blev Ejlersens mindelegat uddelt til:
Kristian Jydegaard Axelsen, 1b
Rasmus Fabricius Eriksen, 2x
Birka Mai von Holck, 2x 

Herefter igen en fællessang, nemlig Mallings “Lade sig løfte”. Denne lød særligt smukt på dagen, måske fordi Knud Vad har haft netop kirken i tankerne, da han skrev musikken?

Rektor holdt en meget fin tale, hvor han hyldede jubilarerne. Rektor tale fulgtes af postludium, hvorefter alle gik til fællesfotografering foran hovedbygningen. Vejret var med os denne dag og alle årgange blev fotograferet hver for sig. Herefter mødtes alle i fællessalen til et glas og lidt at spise, inden vi skulle vælge én af to muligheder: én gruppe valgte at se Hauchs Physiske Cabinet, og en anden gruppe fik en rundvisning på skolen. Jeg valgte sammen med, så vidt jeg kunne se, det meste af årgang 93 rundvisningen på vores gamle skole. Rundvisningen måtte på grund af den store interesse foregå årgangsvis. Gruppen S92 og S93 fik Per Højland som guide/turistfører, eller som én udtrykte det “åndelig vejleder”. Per, som mange af os kunne huske at have haft et godt forhold til, fortalte ud fra sin meget store viden om Sorø Akademi efter mange år som lærer og en del år også som kostinspektor. Stemingen var fin blandt mine gamle kammerater, f.eks. da Per fortalte, at der nu er ansat tre kokke til at – som han udtrykte det “lege med maden”. Her replicerede én i gruppen, at det gjorde vi da også dengang…

Der blev også berettet, at der nu endelig er besluttet at lave en elevator. Hertil erindrede nogen, at der da vist også kan transporteres personer i køkkenets madelevator (… selvom det nok er udenfor reglerne). Per viste os den fine – stadig – nye naturfagsbygning “Videnscenter Sorø”. Han kunne fortælle med stor stolthed om det videnscenter, der nu ligger her på Akademiet, og som f.eks. har en maskine, der kan vise baggrundsstråling. Efter sigende er der kun to sådanne maskiner i Europa.

Efter en dejlig formiddag med fællessang, fotografering og en masse smil, blev der udvekslet mange “vi ses” og “på gensyn”. Jeg tror ikke, vi venter de næste 25 år med at ses!

På vegne af de fremmødte jubilarer skal lyde en stor tak til skolen og Soransk Samfund for en dejlig dag og et fint arrangement.

Af Jonas Gredal (S93)

Tags: jubilardag, skolen, sorø akademi

Udskriv Email

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2019 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.
Mere information OK. Det er forstået!