Soranerbladet fylder 100 år

I 1916 udkom Soranerbladet for første gang. Før da udgav Samfundet hefter og tidsskrifter men det var først i 1916 at et egentlig blad under redaktør Henrik Olrik (S95) blev skabt. Og ’Soranerbind’ ville måske have været en bedre beskrivelse da bladet på det tidspunkt var på 100 sider og udkom 12 gange om året! Morten Nørgaard (S54) har skrevet en detaljeret beretning i Soranerbladets 2012 Jubilæumsnummer om Soranerbladets historie.

Soranerbladet har skiftet redaktør 7 gange og ændret karakter og udseende til det vi kender i dag. Medens bladets størrelse og udgivelseshyppighed er blevet væsentligt reduceret er bladet blevet suppleret med både en hjemmeside og et nyhedsbrev ligesom Akademiet også har fået sin egen nyhedsformidling. Denne udvikling er et resultat af såvel den økonomiske realitet som de nye muligheder internettet har skabt for kommunikation.

I Soransk Samfunds vedtægter ses at et af Samfundets formål er ’at udgive regelmæssig information Om Soransk Samfunds virksomhed’. Man kan sige at Soranerbladet delvis opfylder denne målsætning og fortsat er vores vigtigste kommunikationskanal til vores medlemmer. I det gøremål har bladet en enorm opgave, idet læserskaren spænder over flere generationer, og må generere indhold som er relevant for de yngre såvel som de ældre medlemmer.

Budgettet for Soranerbladet er i 2016 på
150.000 kr. Hvert eksemplar koster ca.
35.000 kr. at producere, hvoraf mere end halvdelen bliver brugt på forsendelsesomkostninger. Alle artikler og indlæg produceres på frivillig basis uden omkostning, og Soranerbladet skylder sin succes til disse ildsjæle som har bidraget over de sidste 100 år.

Den nuværende redaktion vil derfor gerne takke alle jer som har arbejdet for vores fælles blad og glæde os til at modtage mange nye indlæg fremover. I dag består Soranerbladets redaktion af en redaktør, 4 journalister og en layouter, men vi er altid på udkig efter nye talenter og ideer. Hvis du har noget på hjerte eller har en god ide til et indlæg hører vi meget gerne fra dig.

Tillykke med de 100 år!

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.