Akademiets 3 rektorer før Kristian Jacobsen

Nuværende rektor på Sorø Akademi, Kristian Jacobsen, blev udnævnt som rektor på Sorø Akademi i 2014 efter at havde været rektor på Helsingør Gymnasium siden 2008. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag. Kristian tager i år hul på et større renoverings projekt af alumnatet. Her ser vi på hans forgængere.

Vibeke HansenVibeke Margrethe Hansen 2003-14
Vibeke Hansen blev rektor i 2003 og kom fra en stilling som ledende inspektør ved Slagelse Gymnasium og HF, hvor hun have været lærer i næsten 20 år. Hun var Akademiets første og indtil videre eneste kvindelige rektor.
Vibeke var cand.mag. i engelsk og idræt samt master i gymnastik pædagogik og ledelse. Hun beskrives som værende entusiastisk omkring Akademiets traditioner ikke mindst kostafdelingen. 
Hun stod for opførelsen af Maersk McKinney Møller Videncenteret som blev opført i 2009 og i 2011, var hun ansvarlig for afviklingen af Klosterkirkens 850 års jubilæum og Akademiets 425 års jubilæum med besøg af Dronning Margrethe.        
Erling KristensenErling Kristensen 1981 - 2003
Erling Kristensen var Cand.scient. i matematik og fysik og kom til Akademiet efter at have etableret Rosborg Gymnasium og været rektor der i 9 år. 
I hans eftermæle beskrives han som den socialdemokratiske skolemand der lagde arm med århundredgamle kostskoletraditioner, hvilket ikke skete uden kontrovers. 
Erling var ansvarlig for en større renovation af skolens bygninger. Han tilså tilbygning af den 'nye' sportshal og den nye alumnats bygning Skjalm Hvide in 2001.
I 1983 blev de første piger givet adgang til kostskoledelen af Akademiet og i 1986 var Erling med til at fejre akademiets 400 års jubilæum.
Arne ØstergaardArne Østergaard 1958 - 1981
Arne Østergaard var selv student fra Akademiet i 1929 og var endvidere en del af Soransk Samfunds bestyrelse fra 1962. Han var cand.mag. i matematik, fysik, kemi og astronomi og var rektor ved Nykøbing Katedralskole før Akademiet.
Arne var den første rektor efter staten overtog driften af skolen fra Stiftelsen Sorø Akademi i 1958 som resultat af en række år med underskud på driften. 
I modsætning til Erling blev Arne til tider beskrevet som konservativ og reaktionær, måske fordi han blandt andet modsatte sig uniformens afskaffelse (alligevel afskaffet i 1972/73) og pigers adgang til alumnatet.
Det gamle alumnat ved Store Plads med enkeltværelser til 100 blev (siden reduceret) blev opført i 1960 og det nye stadium blev færdigt i 1970 under Arnes tilsyn.

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.