Spændende fund i Klosterkirken

Renoveringen af kirken forventes helt færdig i april

”Vi forventer, at restaureringen af Klosterkirken, bortset fra nogle inventardele, er helt færdig til april, men den planlagte genindvielse er blevet udskudt på ubestemt tid. Jeg kan hverken sige noget om tidspunkt eller form – vi afventer, at der kommer ro på corona-situationen og -restriktionerne”, siger direktør Jens Kr. Poulsen, Stiftelsen Sorø Akademi, der ejer Sorø Klosterkirke.

Den nye vest facade var i skrivende stund næsten færdig. Den gamle indgang, som blev lavet til national trøst efter nederlaget i 1864, er muret til, men døren til den nye hovedindgang i nordvest portalen manglede. Døren bliver af eg og måske med bronzebeklædning. Der kommer tre andre nye døre: to mod syd til Fratergården, en mod nord til kirkegården.

Blåglaserede Golgata-kors

Når man går ind i kirken gennem den nye hovedindgang, bliver den opmærksomme mindet om Jesu korsfæstelse på Golgata: I tympanonfeltet over døren er indsat blåglaserede mursten, som symboliserer de tre kors på Golgata.

Cistercienserne brugte ellers ikke megen udsmykning, men man blev inspireret til de glaserede mursten, da man fandt en middelalderlig, tørglaseret gulvflise, der menes at vise en fransk lilje. 

”Det har været en stor opgave at få de glaserede farver frem”, fortæller direktør Jens Kr. Poulsen og siger:
”Murstenene i øvrigt er valgt nøje ud. Nordvest portalen adskiller sig, så den tydeligt markeres som noget, der er lavet 2020-2021.
Alle havde i øvrigt ønsket, at lukningen af 1870-indgangen skulle være anderledes end den realiserede løsning. De to lange vinduer blev lavet tidligt i 1200-tallet, men med påklistringen af portalen i 1870 var der ikke plads til de lange vinduer. Vi har fundet puds, der viser, hvor 1200-tallets vinduer var, og det er så interessant, at Nationalmuseet har nedlagt veto mod, at vi banker pudset ned. Derfor den nuværende løsning, hvor vi med standerskiftet til lodrette mursten tydeligt viser, hvor lange cisterciensernes vinduer var”, siger han.

Hvor meget af den oprindelige kirke før cisterciensernes har man fundet?”
Der blev lavet en forskningsudgravning, og man fandt noget, men det er næppe den oprindelige kirke, konkluderer Nationalmuseet”, lyder svaret.

Fortsætter fortidens stil med at hædre

Der er gjort plads til et nyt våbenskjold under pulpituret.
”Vi fortsætter fortidens stil og hædrer den store lokale donator Lorentz Jørgensen, og det har de øvrige donatorer, A.P. Møller Fonden og Augustinus Fonden accepteret og Nationalmuseet har ligeledes accepteret, at der kommer et nyt våbenskjold i skjoldefrisen”, siger Jens Kr. Poulsen.
Lorentz Jørgensen gav via sin virksomhed Sorana a/s 25 mio. kr. til kirkens restaurering ligesom A.P. Møller fonden.
Det nye våbenskjold henviser efter ønske fra Lorentz Jørgensen til den bibelske fortælling om den brændende tornebusk.

Se tekst og 10 videoklip om kirkens renovering på www.stiftsor.dk

Foto: Ivan K. Jørgensen (S73)
Kirkens nordlige facade foto Ivan K Joergensen S73

Hovedindgang set indefra foto Ivan K Joergensen S73Sndre sideskib foto Ivan K Joergensen S73

Udskriv Email

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.