• Fra Sorø
  • Genforeningen markeret i Akademihaven

Genforeningen markeret i Akademihaven

På 1-årsdagen for genforeningen, nemlig den 15. juni 1921, blev genforeningsstenen i Akademihaven afsløret ved en privat sammenkomst.

Nogle elever på Akademiet havde fundet stenen, der er 2 m høj og 1,5 m bred, i Søskoven, og elever og lærere på skolen samlede penge ind til transport og rejsning af stenen, som havde fået denne inskription:

”Af muldens søvn man mig udrev/paa det jeg skulde mæle/at Danmarks sønner samlet blev/ bag Danmarks grænsepæle.”

Denne begivenhed har – så vidt vides – aldrig været omtalt i hverken Soranerbladet eller i skolens årsskrift. Hvor ved vi det så fra? Jo, dels fra Trap Danmark, dels fra Johannes Vejlagers bog Genforeningsmindesmærkerne historie fra 1939.

I anledning af 100-året for genforeningen afholdt Grænseforeningen i Sorø den 15. juni et arrangement ved stenen – af corona-hensyn dog kun for en mindre, indbudt skare. Efter velkomst ved lokalforeningens formand, Ruth Villadsen, talte borgmester Gert Jørgensen (S81) med udgangspunkt i Danmarks størrelse gennem tiderne, fra stormagt til lilleputstat. Han startede med Margrete den 1., der samlede Norden i Kalmarunionen i 1397, gennemgik diverse tab af landområder, bl.a. Skåne, Halland, Blekinge, Norge, Hertugdømmerne og Island og sluttede med 1920, hvor Sønderjylland kom tilbage til Danmark, der derved fik den størrelse, det har i dag. Undervejs i denne historie har Sorø også indimellem spillet en rolle, som fikst blev flettet ind.

Til slut talte tidligere formand for Soransk Samfund Niels Henriksen (R53), se billedet, her dog i sin egenskab af tidligere direktør for Grænseforeningen og nuværende bestyrelsesmedlem i lokalforeningen. Hans viden om grænselandet er uden ende, men her gennemgik han beundringsværdigt kort – syv minutter! – hertugdømmet Slesvigs meget indviklede historie fra 1232 til 1920.

Arrangementet sluttede med champagne og almindelig munter samtale.

Udskriv Email

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.