Soranerfrokost 7. juli

Det startede med en vis overraskelse idet dagens taler, Anders Wejrup(69), mailede til sin kontakt, Tage Lysgaard(S64), at han nu opholdt sig på Frederiksberg, Sorø, og ikke kunne finde Solvej. Hvad gør man så? Fortsættelse følger.

Imidlertid kunne formanden, Christian Eugen-Olsen(R58), byde velkommen til frokostdeltagerne, hvoraf en enkelt deltog for første gang, Jørgen Vikkelsø(R56). Vi afsang ”Jeg veed et Sted”, råbte hurra for skolen, overværede at Henning Molin(S46) modtog hvervet som ceremonimester, og kunne lytte til hovmester Andreas Christianis(R57) afsløring af dagens retter, herunder et orgie i tarteletter, produceret af hovmester emeritus Børge Vendelbo(R50). Hovmesteren nævnte og roste, selvfølgelig, også sine kolleger på holdet, Henrik Lund(S64), Henning Molin og Arne Krog(S46), Karl Aage Gemal(S54), Anders Holmegaard(S69) og Freddy Wæver(R51),samt selvfølgelig, Børge Vendelbo.

Efter silden skulle den annoncerede taler sige noget om Nordisk Fjer, men, jvfr. ovenfor, sad han i/ på Frederiksberg, Sorø, hvorfor formanden kom med et fler-facetteret indlæg. Det vedrørte bl.a. Årsfesten og musikken, og Christian kunne berette at musikken skulle spilles af Uptown Jazz Band, udvidet med en sangerinde. Så handlede det om en nyordning indenfor bestyrelsen, nemlig at det ikke er absolut nødvendigt at det altid er formanden der repræsenterer Soransk Samfund, men gerne yngre medlemmer af bestyrelsen. Således ved Jubilardagen hvor Lars Lemonius(S86) og dermed 30 års jubilar, holdt talen og ved Translokationen, jvfr. hans beretning i Nyhedsbrevet, og hvor Villads S.R.Christensen(S11) talte på Samfundets vegne til de nye studenter. Dette medførte, at en jubilar talte til jubilarene og et yngre menneske talte til de helt nye gammelsoranere. Så fortalte formanden om sin tilstedeværelse i Normandiet den 6. juni, hvor man jo højtideligholdt 72 års dagen for invasionen i 1944. Der er Danmark omsider blevet inkluderet i det fine selskab, d.v.s. de allierede, således at vort flag vajer sammen med de andre. Det skyldes ikke mindst vore søfolk. Ca 800 deltog på forskellig måde i invasionen og Christian understregede deres og deres endnu flere kollegers deltagelse på allieret side fra den 9. april og krigen ud. En deltagelse det officielle Danmark først fik øjnene op for lang tid efter. Så nævntes også søjlen midt i salen og dens eventuelle fjernelse, bedre udnyttelse af loftslokalet, en brandtrappe i forbindelse hermed, lovkrav og lager af malerier i kælderen, kunne eventuelt ophænges på gangene nedenunder til glæde for beboerne.

Susanne Søhuus talte om Tersløsegaard og eventuelle donationer. Gaarden fattes penge. Som et finansielt bidrag solgte hun eksemplarer af et hæfte i serien Ters-løsegaard, omhandlende Holberg og Helte. Jeg købte et eksemplar, og fandt det meget spændende.

Formanden kunne slå fast, at Samfundet ikke har penge i større mængder, Tersløse-gaard har slet ingen penge, hvorimod Boligfonden vælter sig i mammon(Min version) Desværre omgærdes disse midler af diverse lovregler, og kan derfor ikke umiddelbart anvendes til hvilket som helst formål.
Henning Molin fortalte, at han har foretaget undersøgelser med henblik på en udvidelse af Husets beboerkapacitet. – Der må ikke bygges ovenpå, så den mulighed er spærret. Derimod kunne man tænke sig et ”anneks” i det nære område, og Henning har diskuteret ideen med kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune Bjørn Thomsen da denne, sammen med borgmesteren, var til nytårsfrokosten.

Det var jo lige efter silden at ovennævnte indlæg kunne høres, så da varmretten m.v. samt osten var spist, og man indtog kaffe og avec’er, overgik forsamlingen til almindelig hyggeligt samvær klasserne imellem, og deltagerne i dette samvær var:
Erik Sloth Andersen(S36), Henning Molin og Arne Krog(S46), Børge Vendelbo(R50),Freddy Wæver(R51), Lars Herborg(S53), Karl Aage Gemal(S54), Bent Thorkild Hansen, John Dahl, Jørgen Vikkelsø og Claus Landschultz(R56), Per Nordahl Svendsen(M56), Andreas Christiani, Søren Billeschou og Jørgen Duedahl(R57), Erik Lauritzen(S62), Lars Skotte(S63), Henrik Lund, Tage Lysgaard og Leif Halse(S64), Susanne Søhuus(S68), Anders Holmegaard(S69), Søren Ulrick Petersen(R70), Ivan Jørgensen og Hans Kiesow(S73) og Philip Kiesow(S97). I alt 26 personer, 61 års forskel på ældste og yngste, stillingen studenter-realister 15-11.
Noget efter klokken 15 kunne Claus Landschultz og jeg konstatere, at vi skulle nordpå, så sammen med Jørgen Vikkelsø drog vi ud i livet, efter først at have afpresset Jørgen et løfte om at komme til august.
BTH(R56)

Tags: soranerfrokost

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.