Soranerfrokost 1. marts 2018

Kl. 12, eller lige der omkring, indledte vi frokosten med de 3 første vers af ”Jeg veed et Sted”, hvorefter formand Christian Eugen-Olsen(R58) ledte forsamlingen i et soranerhurra for skolen.

Ceremonimester Lars Herborg(S53) gav ordet til hovmester Andreas Christiani(R57) der fortalte om dagens menu samt Børges Vendelbos kage- donation til frokosten, anledning Børges 85 års fødselsdag, et antal i øvrigt særdeles velsmagende lagkager. Så omtalte hovmesteren sit hold af kompetente med-hjælpere, men undlod denne gang en opfordring til frivillig deltagelse fra andre i forsamlingen, så det vil jeg gøre mig til talsmand for.
Inden vi indledte silden berettede formanden om et projekt vedr. ombygning og udvidelse af salen. Vi indtog herefter fiskene, hvorefter vor taler fik ordet. Det var tidl. formand for Soransk Samfund, og i denne forbindelse tidl. direktør for Grænseforeningen, Niels G. Henriksen.

Han skulle tale om København/Bonn erklæringerne fra marts/april 1955. Selv havde jeg ikke meget at sige om dette emne, så da Niels foreslog det, og så til martsfrokosten, altså godt 63 år efter vedtagelserne i hhv. det danske Folketing og Landdagen i Kiel, måtte det være et godt emne. Vi begyndte i det 19. årh. med nationalitetskampen i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Efter 2 krige tabte Danmark, og vi endte med et stærkt formindsket kongedømme og en ny grænse ved Kongeåen. Dette ændredes i 1920, hvor den nordlige del af Slesvig stemte sig hjem til Danmark. Denne tingenes tilstand forblev uændret, således at der efter 2. Verdenskrig var ca. 42.000 stemme-berettigede dansksindede i Sydslesvig og 9.000 stemmeberettigede tysksindede i Nordslesvig. Disse minoriteter havde forskellige politiske rettigheder. I Sydslesvig kunne de danske ikke regne med repræsentation i den Slesvig/Holstenske Landdag, 5% spærregrænsen, hvorimod den tyske minoritet med 9.000 stemmer fik et mandat i Folketinget.
Midt i 50-erne ønskede NATO at optage den tyske Forbundsrepublik i forsvars-forbundet. Ifølge reglerne skulle der være koncensus blandt medlemmerne, hvilket sikkert ikke var en given sag. Ved et NATO topmøde i 1954, hvor den tyske Forbundskansler var indbudt som observatør, forelagde den danske udenrigs-minister H.C. Hansen Sydslesvigproblematikken for Forbundskansleren på en sådan måde, at det kunne være en invitation til denne til at løse problematikken, og derved, internationalt, demonstrere sin demokratiske vilje og således blive optaget i NATO. Efter diverse forhandlinger foreslog professor Troels Fink, Udenrigs-ministeriets konsulent i slesvigske spørgsmål, at de 2 lande hver for sig udstedte en erklæring, der omhandlede hver sit nationale mindretal, men som ellers var enslydende, moralsk bindene ”gentleman-agreements” om menigmands rettigheder og pligter, herunder fjernelsen af 5% spærreklausulen til landdagsrepræsentationen, en række ”mindre” sager om skoler, tilskud til disse og eksamensrettigheder nord og syd for grænsen.

Niels har bedt os føje følgende til det indlæg, som han holdt ved Soranerfrokosten den 1. marts:
Bonn-erklæringen blev vedtaget af den tyske Forbundsdag den 29. marts 1955. Folketinget gav ved beslutning af 19. april 1955 København-erklæringen sin tilslutning. Herefter var vejen ryddet for Forbundsrepublikken Tysklands optagelse i NATO, hvilket skete den 5. maj 1955.

Herefter kunne forsamlingen kaste sig over den øvrige del af frokosten, og efter osten dukkede der 4 lagkager op, d.v.s. Børge Vendelbo’s bidrag. De blev spist til kaffen og samtalerne på langs og tværs af bordene forhøjede lydniveauet med adskillige decibel. De samtaleivrige deltagere var:
Arne Krog(S46), Niels Bjørklund(S47), Børge Vendelbo Andersen(R50), Bent Thorkildsen, Veit Koester, Jens Glebe Møller og Hans Trojel(S52), Lars Herborg(S53), Niels G. Henriksen(R53), Karl Aage Gemal, Morten Nørgaard og Niels Geert Bolwig(S54), Lasse Peitersen(R54), Claus Landschultz, Bent Thorkild Hansen, Sven-Eric Heede, Niels Hvass, Niels Fischer og John Dahl(R56), Hemming Jørgensen(S57), Andreas Christiani(R57), Christian Eugen-Olsen, Hans Stage og Carl Ole Estreich(R58), Jens Holmsgaard(S61), Christian Faber-Rod(S62), Mikael Bræstrup, Leif Knudsen og Lars Eyermann(S63), Erik Nordahl Svendsen(S64), Mogens Skovgaard(S65), Anders Holmegaard(S69), Søren Ulrich Pedersen(R70), Anne-Grethe Brorson, Helle Skjøth, Flemming Juhl, Court Pedersen og Torben Davidsen(S71), Jette Hynne Ibsen(S72), Ivan Jørgensen og Hans Kiesow(S73).
Det var på tide at bryde op, så Claus, Niels H. og undertegnede er så heldige at real 57 har sit eget transportsystem kaldet Sven-Eric, samt at han var parat til at køre os hjem.

BTH(R56)

Foto: Ivan K. Jørgensen (S73)
ozio_gallery_nano

Tags: soranerfrokost, frokost

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2019 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.
Mere information OK. Det er forstået!