• Arrangement
  • Flemming Borch Jensen jysk fynsk pave for 50. gang
Henning Bastrup, Flemming Borch Jensen og Philip Kiesow, foto: Dorrit Søndergaard

Flemming Borch Jensen jysk fynsk pave for 50. gang

Søndag den 29. maj mødtes 18 veloplagte personer hos Hans Gravergaard i Veflinge. Vejret var godt og flaget hejst, så stemningen var god fra starten.  Da spillet skulle i gang blev der først en del diskussioner om hvilken rækkefølge titlerne på spillet var. 

Der blev spillet i kun et hold. Under spillet opstod mange diskussioner om reglerne, om de var fynske eller sjællandske. Værre blev det da Georgs kæp kom til at svæve mellem flere kæppe, den var jo ikke væltet, men havde heller ikke spidsen i jorden. Tilsidst blev den dømt væltet. Vi var 11 spillere. Da jeg var eneste pige forlangte jeg at min kæp ikke skulle sparkes hånligt væk, men overrækkes mig pænt! Det blev galant efterkommet. Tilsidst blev kampen dog afgjort, så Flemming Borch Jensen blev pave for halvtredsindstyvende gang, Philip Kiesow nr. 2 og Henning Bastrup nr. 3.

Inde i stuen havde Hans Gravergaard dækket et smukt bord pyntet med rødtjørn i flere rækker ned langs bordet . Maden kom hurtigt frem og Flemming havde ti forskellige krydder-snapse med, Mads havde medbragt øl fra Fynsafdelingen. Snakken gik godt rundt om bordet.

Da maden var spist og kaffen drukket blev det tid til generalforsamling. Mads bød velkommen og Christian Faber-Rod blev valgt til dirigent  Han forvaltede hvervet på bedste måde. Mads fik ordet med formandens beretning og om årets gang. Først var der hilsener fra dem der ikke kunne komme. Peter Teusch og Erik Nielsen kunne desværre ikke være tilstede. Mads fortalte om vore tre faste arrangementer: Forårsbatøk, sensommerfrokost og julearrangement. Der blev debatteret om hvordan man kunne få fat i nye unge medlemmer , da vi gamle jo snart er en uddøende race. Vi talte om en hvervekampagne, Hans K. vil foreslå at der efterlyses nye på en soranerfrokost i København..

Kasserens beretning var også fra Mads. Regnskabet blev sendt rundt og godkendt. Der er et beskedent overskud, som evt. kan bruges i et forsøg på at få yngre medlemmer med til sammenkomsterne.

Valg af formand. Efter tidligere aftale med Peter Teusch kan formandsskabet overgå til Erik Nielsen som er villig til at stille op som formand trods fravær. Godkendt. Bestyrelsesmedlemmer, kasserer og sekretær Mads, referent Dorrit. Festudvalg Mads og Dorrit. Godkendt.
Gammelsoranersensommerfrokostudvalgsformand blev atter Allan Andreasen, som foreslog at arrangementet blev sidst i august i hans sommerhus på Langeland, og vi skulle evt. se Skovsgaard gods og senere spise hos Christian F-R. Allan påpegede kraftigt at alle, der har tilmeldt sig, kom og også til tiden

Under evt. bad Christian F-R at regneskabet blev scannet og sendt ud til dem, der skulle deltage i generalforsamlingen inden selve dagen. Derefter blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet og Christian takkede for hvervet.

Derefter blev der overrakt præmier: Hans Gravergaard blev behørigt beflasket som tak for den gode modtagelse og husly. Hans tilbød værtskab igen i 2017.  Derefter fik de 3 vindere deres præmier.

Allan A. satte sig til flygelet og spillede til ”Jeg ved et sted” og Gunnar spillede til ” Der står et træ.” Derefter blev der råbt hurra for skolen.
Vi skiltes i højt humør med ønsket om på gensyn på Langeland.

Tilstede var: Christian Faber-Rod (S62) og Solvejg, Henning Batrup (S54) og Else, Georg Søndergaard (S58), Dorrit Søndergaard (S58), Mads Nielsen (S58) og Randi Larsen, Hans Gravergaard (R58) og Kirsten Gravergaard (søster), Gunnar Colding-Jørgensen (S58), Flemming Borch Jensen (S47), Mads Østerby (A55) Allan Andreasen (S61) og Marianne, Hans Kiesow (S73) og Hanne, Philip Kiesow (S97)
Årgang 58 endnu engang godt repræsenteret !!!

Referat og billeder Dorrit Søndergaard (58)

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.