Uddeling af flidspræmier fra Ejlersens mindelegat

En jubilardag at skrive hjem om!

Lørdag den 18. juni fremmødte 183 gammelsoranere til jubilardag på vores allesammens “Besynderlige og Bedre Skole”. Vejrudsigten havde truet med regnvejr tidligere på ugen, men i sidste ende kom vejrguderne til hjælps og det mest pragtfulde solskin og skyvejr viste skolen frem på sin bedste vis.Skolen var ansvarlig for arrangementet, og værterne var den ‘nye’ rektor Kristian Jacobsen og lektor Per Højlund. De fik assistance af et hold af flot uniformerede studerende som dirigerede og styrede massernes gang.

Traditionen tro startede jubilardagen i Klosterkirken hvor rektor bød velkommen. Der blev sunget en række fællessange og det var vist en god ide at placerer de lidt ældre årgange tæt på organisten da det kneb med de yngre at følge melodierne.

Lars Lemonius (S86 og bestyrelsesmedlem i Soransk Samfund) holdt en kort tale til jubilarerne med opfordring til støtte af Soransk Samfund. De færrest lod til at bemærke at dansk måske ikke længere er hans første sprog! Derefter fulgte rektor med sin tale hvor han fortalte om de 3 røde tråde som binder os alle sammen. De fleste var nok skuffede over de 2 første som måske mere handlede om vores danskhed end soranskhed, men da rektor kom til 3. tråd – om Akademiets bygninger og historie, vågnede forsamlingen atter op og lyttede energisk. Det var en god og solid præstation fra en rektor som nu ‘kun’ er 2 år inde i jobbet.

Indimellem blev der uddelt flidspræmier fra Ejlersens mindelegat som igen mindede os alle om Finn og Jettes store gavmildhed og de flotte resultater som de dygtigste og flittigste soranere opnår. Jette deltog personligt i uddelingen som gik til 3 studerende fra 2g.

Efter den sidste fællessang var blevet frembrummet kunne vores særdeles trofaste organist Knud Vad (S55) hvile fingrene medens forsamlingen begav sig over til Festsalen hvor Akademiet havde inviteret på reception med både vådt og tørt.

Herefter havde lektor Per Højland organiseret en række rundvisninger hvor mange frivillige lærere og medarbejdere deltog som guides. Hermed splittedes den store ‘horde’ af Gammelsoranere i årgange og de fleste havde efterfølgende arrangementer på restauranter og i det fri. Under rundvisningen fornemmede man at skolen var i opbrud og alumnerne var ved at pakke sammen. For nogen den sidste meget bevægende oppakning inden studiestart, sabbatår eller andet. Et minde mange af os stadig huskede.

Ivan Jørgensen (S73) var som altid på pletten med sit kamera og tog en række fremragende billeder som alle kan ses på Soransk Samfunds hjemmeside. Ikke mindst årgangs billederne foran Hovedbygningen var en succes for mange af de fremmødte.

Dette års førsteplads på jubilardagen må naturligvis gå til de 6 friske gammelsoranere som fejrede deres 70 års jubilæum. Special omtale må også tilskrives vores 60 års jubilarer som med deres 40 registrerede deltagere lod til at have mobiliseret hele deres årgang! Flot gået.
Endnu en gang tak til Akademiet for at have arrangeret denne helt fantastiske dag.

Lars Lemonius (S86)

Tags: legat, jubilardag

Udskriv