Nytårsfrokost 4. januar 2018

Som sædvanligt startede vi det nye år med et glas Cremant, hvorefter formand Christian Eugen-Olsen(R58) bød alle et ”Godt Nytår”. Han fortsatte med at fortælle om planerne for Nationalparken for Danmarks Frihedskamp, der skal ligge i Mindelunden. Så kom han også ind på ombygningsplanerne i forbindelse med Hauerslevsalen, hvor vi spændt venter på udførelsen. Christian lykønskede en af hovmesterholdets faste støtter, Arne Krog(S46), i anledning af hans 90 års fødselsdag den 26-12-18, og udtalte mindeord over en anden af de faste støtter, Henning Molin(S46), der afgik ved døden i december sidste år. Vi afsang efterfølgende ”Jeg veed et Sted”, de 3 første vers, og råbte hurra for skolen.

Ceremonimester Niels Henriksen (R54) gav ordet til hovmester Andreas Christiani(R57), der berettede om dagens mad samt roste sit hold af medhjælpere. Så nævnte han sin vicehovmester, Henrik Lund(S64), der desværre er langtidssyg, og ønskede ham god bedring, hvilket der var enighed om i forsamlingen.

Dagens taler, Sif Mørkeberg(S09), berettede efter silden om ”Hvideslægten mellem magt og propaganda 1157 - 1202”, hvilken tidsperiode rummer Valdemar den Stores regeringsperiode ligesom hans søn Knuds regeringsperiode. Det store spørgsmål vedrørende denne periode, iflg. Sif, var: I hvilket omfang anvendte Hvideklanen propaganda, og hvorledes var de istand til at monopolisere magten i den sidste halvdel af det 12. århundrede?” For en amatørhistoriker som undertegnede ser Sif’s teori meget plausibel ud, nemlig at Saxo, der på bestilling, formentlig af Biskop Absalon, skrev Gesta Danorum, og herunder fremhævede Hvideslægten i en grad der ikke var i overensstemmelse med de virkelige forhold, hvorfor der må stilles spørgsmål ved Gesta Danorums validitet som primær kilde. En validitet der ikke er blevet betvivlet i større grad af andre fagfolk, siden værket blev skrevet for mere end 800 år siden. Under sin forsken har Sif fundet frem til, at kun godt 25% af kongemagtens nærmeste støtter stammede fra Hvideslægten, hvorfor man må slutte, at de resterende 75% tilhørte andre magtfulde familier fra Jylland, Fyen og og Skåne, og derved undergraves Saxo’s påstand om Hvideslægtens store indflydelse, og dermed mange århundredes national-romantiske opfattelse.

Herefter kunne vi kaste os over hovmesterholdets frembringelser med vanlig appetit, og konversationen gik både på tværs og langs af bordene.

Frokosten var godt besøgt af: Arne Krog(S46), Niels Bjørklund(S47), Ole Abrahamsen(S50), Kaj Hasselsten og Børge Vendelbo(R50), Lars Herborg(S53), Niels Henriksen(R53), Karl Aage Gemal og Morten Nørgaard(S54), Lasse Peitersen(R54), Steffen Nielsen, John Dahl, Jørgen Vikkelsø, Bent Thorkild Hansen, Ole Lyman og Olaf Eisenhardt(R56), Per Nordahl Svendsen(M56), Carsten Mikkelsen og Hemming Jørgensen(S57), Andreas Christiani og Jørgen Duedahl(R57), Christian Eugen-Olsen, Troels Lauritsen, Erik Palm og Hans Stage(R58), Jens Holmsgaard(S61), Lars Eyermann, Michael Bræstrup og Leif Knudsen(S63), Per Just Florman, Tage Lysgaard og Erik Nordahl Svendsen(S64), Bodil Wille Boisen(S66), Anders Holmegaard(S69), Søren Ulrich Pedersen(R70), Kim Sverre Hansen, Ivan Jørgensen og Hans Kiesow(S73) samt Sif Mørkeberg(S09).
Efter kaffe og ”kage på fod” var det efterhånden blevet hen på eftermiddagen, og da min sædvanlige transport, Sven-Eric Heede(R56), ikke var blandt os, måtte jeg tage til takke med hhv. Metro, S-tog og cykel for at komme hjem.

Atter en udmærket frokost der iøvrigt havde besøg fra den anden side af Atlanten, nemlig Carsten Mikkelsen(S57) fra Dallas, Texas.

BTH(R56)

Foto: Ivan K. Jørgensen (S73)

Foto: Ivan K. Jørgensen (S73)
ozio_gallery_nano

Tags: soranerfrokost, frokost, julefrokost

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.