Julefrokost lørdag den 9. december 2017

Til tonerne af en hyggelig musikalsk julekavalkade, fremført af formanden på vores nye klaver, indfandt deltagerne sig forventningsfulde og sultne.

Formanden ringede forsamlingen ind, derefter sang vi ”Jeg ved et sted” i en heldigvis lidt forkortet udgave. Derefter udbragtes de sædvanlige 6 hurraer, hvis historie ifølge ”Jul i Sorø” går helt tilbage til Frederik den Sjettes besøg på skolen den 21. maj 1827 .

Formanden gav derefter ordet til ceremonimesteren Lars Herborg. Denne gav det videre til hovmesteren Christiani. Denne indledte med at takke de mange gammel soranere, uden hvis indsats arrangementerne ikke var mulige.   Bent Thorkild Hansen, Aage Vendelbo, Henning Molin og vicehovmester Henrik Lund, som ikke kunne være til stede i dag. Desuden de tilstedeværende hjælpere Karl Aage Gemal, Anders Holmegaard, Lasse Peitersen (omskærer) , Arne Krog, Hemming Jørgensen og Jens Holmsgaard.  Derefter gik han over til at gennemgå menuen, der som sædvanlig var omfangsrig. Den indbefattede bl.a. røgede ål, specielt røget til Soransk Samfund og fremskaffet af vores meget aktive medlem Jørgen Dueål.  Sidstnævnte meddelte at han også var ekspert i Perlehøns, så måske var det en fremtidig spise. Ivan den hjælpsomme Jørgensen havde fremtryllet en speciel stærk ost direkte fra Sorø. På bordet fremstod en speciel julegave til Samfundet, 6 flasker O.P. Anderson akvavit. Gaven er fra en anonym giver, som vi hermed siger hjertelig tak fra bunden af vore tørstige sjæle.

Derefter kastede vi os over silden. Da den værste sult var stillet gav ceremonimesteren ordet til Rektor, som var specielt inviteret til frokosten, for at fortælle nyt fra Akademiet. Han kunne fortælle om den store ombygning og restaurering af rektorgårdens bagbygning. Ikke mindst financieringen omfattede en kavalkade af forskellige konti, incl. Statens Selvforsikring m.m.m. Tilbage står en gennem restaureret bygning, med seks nye værelser. Desværre var rottefamilien, som havde beboet huset i 100 år, nu flyttet over i rektorboligen. Byggeriet er forestået af arkitekterne Berthelsen og Scheving, som også har stået for restaureringen af 4. maj kollegiet.

Rektor fortalte også om skolens elever. I modsætning til den omtale ungdommen ofte får i pressen og i politiske sammenhænge, kafèpenge m.v. var ungdommen i dag  bedre uddannet,  og mere målrettede end før.  Vore elever er så dygtige, lige bortset fra tegnsætning, deres opgaver indeholder kvaliteter langt over, hvad vi kunne præstere for 25 år siden. Selv Platon klagede over ungdommen, men rektor opfordrede forsamlingen til at være stolte af, og at have respekt for de unge. Da vi selv havde psykologi, var det tilstrækkeligt med kendskab til unævnelige ord, for at få gode karakterer hos underviseren. I dag stilles der helt andre krav til de unges viden og flid.

Efter denne velmente opsang måtte vi desværre konstatere, at stolene var bedre i gamle dage, to stk. brasede sammen under gæsterne, heldigvis uden at nogen kom til skade. Formanden lovede at få udskiftet de nuværende med mere solide kvaliteter.

Formanden takkede rektor for talen. Derefter fortsatte spisningen.  Janus Krarup tog traditionen tro ordet og sang, hvad han kaldte sin svanesang, han lovede dog heldigvis at ville synge andet vers næste gang. Formanden følte sig foranlediget af Rektors tale til at fortælle om sine egne resultater på Sorø, hvor han efter aflevering af en fysikrapport fik bemærkningen: ”Indholdet OK men stavningen elendig”, han havde stavet rapport med eet p.

Nordahl Svendsen jn. tog ordet og fortalte søde minder om jobbet som kemilærer på Ankerhus Husholdningsskole, om hvordan han sad bagpå en scooter med en af eleverne som fører, man skal nok passe på slige historier selv efter mange år især i disse ” #metoo” tider.

Deltagelisten omfattede et pænt antal gamlesoranere, nogle af disse med ledsagere. Rektor Kristian Jacobsen, Janus Krarup (R35), Arne Krog (S45), Jens Bjørklund (S47), Lars Herborg (S53), Karl Aage Gemal (S54), Lasse Peitersen (R), Palle Aagaard (R54), Peter Christiansen, Helle Rosendal (S55), Niels Fischer, Claus  Landschultz, Sven Eric Heede (R56), Andreas Christiani, H.C. Aagaard, Jørgen Duedahl (R57), Hemming Jørgensen (S57), Christian Eifer, Jens Holmsgaard (S61), H.C. Thomsen, Christian Faber-Roed, Allan Andreasen (S62), Michael Brædstrup (S63),  Erik Nordahl Svendsen ,Tage Lysgaard (S64), Mogens Skovgaard, Carsten Bærentsen, Hans Hvitved (S65), Sys Giertz, Leo Strarup, Bodil Wille Boisen (S67), Susanne Søhuus (S68), Anders Holmegaard (S69), Søren Ulrich Boisen (R70), Kim Sverre Hansen, Ivan Jørgensen, Hans Kiesow (S73), Philip Kiesow benjamin.

Derefter gik vi i gang med Ris a la manden. Der var vistnok ilagt 6 mandler, til dem svarede 3 flasker rødvin og 3 eksemplarer af ”Jul i Sorø”, venligst skaffe til veje af Niels Henriksen fra Sorø. Alle gevinsterne blev afhentet af de heldige vindere.

 Ref. naf

Foto: Ivan K. Jørgensen (S73) & Marianne

Foto: Ivan K. Jørgensen (S73) & Marianne
ozio_gallery_nano

Tags: julefrokost

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.