Soranerfrokost 2. november 2017

Formand Christian Eugen-Olsen(R58) indledte, efter at have ført an i sangen og hurra-råbene, med at byde velkommen til vor talere, Ivar Gjørup, Henrik Jandorf(S72) og Christian Faber-Rod(S62). Så gjorde han opmærksom på, at Holberg fejringen den 3. december foran Det Kongelige Teater begynder kl. 1400, fordi vi bagefter skulle fortsætte i Hofteatret, hvor Henrik Jandorf ville optræde.

Ceremonimester Niels Henriksen(R53) gav ordet til hovmester Andreas Christiani(R57), der roste sit hold fordi de havde fået frokosten op at stå til trods for manglende mandskab

Vor taler, Ivar Gjørup, modtager af Holberg medaillen og Georg Brandes Prisen, talte om moderne og gammelt, og kom derved ind på titlen på sit indlæg ”Med Platon til Bords”. Han talte også om Holberg i almindelighed og ”Erasmus Montanus” i særdeleshed. Herunder beskæftigede han sig med Per Degn og hovedpersonen Erasmus Montanus, og nævnte lærdommens komedie og visdommens tragedie. Også retorik blev behandlet og han sluttede af med ”Vi er alle sammen snyltegæster ved sprogets store tag-selvbord”. Som referent var det ikke helt nemt at følge taleren. Foruden min manglende klassiske uddannelse spillede også afstanden til talerstolen en vis rolle, så ovennævnte er hvad jeg fik ud af indlægget.

Vor næste taler, Henrik Jandorf, talte om Holberg som et oplæg til sin optræden på Hofteatret søndag den 3. december kl. 15, altså baronens fødselsdag. Under sin ansættelse på Det Kgl. Teater havde han aldrig medvirket i en Holbergforestilling, så efter sin fratræden besluttede han sig til at gøre noget ved sagen. Det førte så bl.a. til hans gentagne optrædener på Tersløsegaard og Hofteatret, hvoraf vi kan overvære den seneste næste 3. december. Foruden de mange komedier, 27, skrev Holberg sit hovedværk, Moralske Tanker, i 1744, 3 år før han testamenterede baroniet Holberg, jord og penge, til ”Sorø Ridderlige Akademi”. Henrik afslørede en af grundene til sin betagelse af Holberg. Dennes dødsdag, den 28 januar 1754, er også Henriks fødselsdag, omend 200 år senere.

Vor sidste taler var Christian Faber-Rod(S62). Han berettede om tingenes tilstand i Ukraine i dag. Der var ingen grund til optimisme bl.a. fordi ”Oligarkerne” og dermed korruptionen hersker i landet, og russerne står ved østgrænsen og finansierer de eksisterende uroligheder.

Ind imellem talerne havde vi nået at rydde fadene med pålæg, så hovmesteren fik ryddet ud i sine beholdninger. Samtalen mellem de 26 årgange gik ivrigt på tværs og langs af bordene, men vi kunne stadigvæk godt bruge nogle af de yngre gammelsoranere, men de passer selvfølgelig deres studier og arbejde således at de også efterhånden kan trække sig tilbage, og derved få tid til at deltage i frokosterne.

De 45 ældre frokostgæster var:
Erik Sloth Andersen(S36), Arne Krog(S46), Niels Bjørklund(S47), Ole Abrahamsen(S50), Børge Vendelbo Andersen(R50), Lars Herborg(S53), Niels Henriksen(R53), Thyge Winther-Jensen og Morten Nørgaard og Niels Gert Bolvig(S54), Lasse Peitersen(R54), Bent Thorkild Hansen, Ole Lyman, John Dahl, Jørgen Vikkelsø og Sven-Eric Heede(R56), Andreas Christiani og Jørgen Duedahl(R57), Christian Eugen-Olsen, Hans Stage, Karl Estreich og Jens Sparrevohn(R58), Jens Holmsgaard(S61), Tivi Magnusson, Knud Pontoppidan og Christian Faber-Rod(S62), Michael Bræstrup og Leif Knudsen(S63), Erik Nordahl Svendsen og Per Just Florman(S64), Mogens Skovgaard(S65), Niels Jørgen Olsen og Bodil Wille Boisen(S66), Leo Starup(S67), Susanne Søhuus(S68), Anders Holmegaard(S69), Eva Honore(S70), Søren Ulrich Pedersen(R70), Henrik Jarndorf(S72), Ivan K. Jørgensen og Hans Kiesow(S73) samt Søren Christiansen(S75), og til slut vor udefra kommende taler, Ivar Gjørup.

Hen på eftermiddagen drog Sven-Eric Heede og undertegnede ud i livet med de offentlige transportmidler, hvilket var skuffende, fordi han ellers plejer at køre mig helt hjem.

BTH(R56)

Foto: Ivan K. Jørgensen (S73)
ozio_gallery_nano

Tags: soranerfrokost

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2018 Soransk Samfund