• Arrangement
  • Tale til jubilarerne lørdag den 17. juni 2017

Tale til jubilarerne lørdag den 17. juni 2017

Kære Jubilarer, kære Gammelsoranere.

Jeg skal hilse fra vor formand for Soransk Samfund, Christian Eugen-Olsen, der ikke kunne være til stede i dag og glædes sammen med jer på denne festlige dag, som vi ved rektor takker skolen for at have indstiftet.

 

Vi er i dag samlede med jubilarer i alle aldersklasser, de yngste som 25 års jubilarer og den ældste som 75 års jubilar, men fælles for dem alle er minderne fra deres tid på skolen, og gode minder kommer som bekendt ikke skidt tilbage.

Disse minder kan fortsætte i det samvær, som findes i Soransk Samfund.

Samfundet blev stiftet i 1862  og er altså også jubilar med 155 år på bagen. Blev dannet som et netværk på datidens betingelser, og noget af det første der blev besluttet, var at indstifte en understøttelsesfond for trængende skolekammerater. Den blev stiftet i 1872 og har holdt sig lige siden, dog nu i ny forklædning som Gammelsoranerlegatet.

Legatmassen er blevet styrket ved donationer fra gamle skolekammerater, så der nu kan uddeles omkring 800.000 kr. om året i legater til 80-100 ansøgere.

Som et særligt eksempel herpå er uddelingen af 3 flidspræmier til 3 elever på skolen fra Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindelegat, der vil finde sted lidt senere i dag.

Men Soransk Samfunds interesse for de unge har også  manifesteret sig på anden måde, mest synligt i Soranernes Hus, der er et kollegium med 39 dejlige lejligheder på Solvej på Frederiksberg, som er blevet opført af Soransk Samfunds boligfond, med baggrund i donationer, store såvel som små fra gamle soranere, der sluttede op om ideen og sørgede for, at ideen blev til virkelighed. 

Soransk Samfund er også et forum, hvor man samles om Sorø Akademis skole, støtter skolen og har et betydeligt netværk til gavn for skolen.

De unge i vor bestyrelse rækker hånden ud til deres jævnaldrende med erhvervsfaglige aktiviteter, og som det har vist sig, også er af interesse for os ældre.

Vi udgiver et smukt tidsskrift 4 gange om året, Soranerbladet, der tillige har en digital datter, for de, der ikke tåler papir. Prøv at studere Soransk Samfunds hjemmeside.

Vi afholder månedlige frokoster i Soranernes Hus i Hauerslevsalen hver første torsdag i måneden, og har stor glæde af at lytte til indbudte foredragsholdere.

Vi har også nogle lidt sære skikke, som når vi på Holbergs fødselsdag den 3 december møder op foran Det Kongelige Teater for at bekranse ham og mindes ham ved at synge   Christian Wilsters svært sangbare : Før var der knap skreven på dansk en bog.

Vi fejrer os selv ved årsfesten, der afholdes den første lørdag i efterårsferien, og hvor skolen atter åbner huset for os i Soransk Samfund.
Også her en stor tak til rektor.

Det er her den nye generation af unge møder Soransk Samfund. Afgangsklasserne er nemlig inviteret med til festen.

Men nu tilbage til jer Jubilarer og Gammelsoranere.
Hvis I ikke allerede er medlemmer kan I gøre jer selv en tjeneste, ved at melde jer ind i samfundet. Det er min egen glæde ved medlemsskabet, som herved er givet videre.
Jeg har taget vores lille folder med, som jeg kan udlevere bagefter ved døren.

Lars Herborg (S53)

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.