• Arrangement
  • Holberg behørigt fejret på sin fødselsdag

Holberg behørigt fejret på sin fødselsdag

Traditionen tro samledes en gruppe gammelsoranere, hvoraf nogle med ledsagere, ved Holberg-statuen foran Det Kongelige Teater den 3. december for at markere baronens fødselsdag - i år nr. 337.

Jens Kristian fra teatret kravlede op og anbragte Soransk Samfunds krans om Holbergs venstre hånd, der holder om stokken. Jens Kristian havde tidligere på dagen anbragt teatrets krans om hans hals. På de to bånd i de oldenborgske farver står henholdsvis “Soransk Samfund hylder baron Holberg” og “Tak for komedier, epistler og arven til Akademiet” - tekster forfattet af Erik Nordahl Svendsen.

Formand Christian Eugen-Olsen udbragte et leve for Holbergs minde efter at have omtalt Holbergs betydning for dansk kultur og Sorø Akademi, og de forsamlede ca. 25 gammelsoranere stemte i med 3 lange og tre korte soraner-hurraer. Derefter ledte Niels Henriksen afsyngelsen af Christian Wilsters Holberg-sang “Før var der knapt skrevet på dansk en bog…” Heldigvis har Niels en kraftig røst. Melodien er ikke nem, og i år blev vores sang i nogen grad overdøvet af larmen fra glade skoleelever, der skulle i teatret for at se ballet danset af elever fra Balletskolen (“Breakfast med Bournonville”).

Det var ikke kun de københavnske skoleelever, der var en udfordring i år. Vejret var det også. Regnen truede, men vi nåede heldigvis kun at blive lidt våde, inden vi kunne fortrække til teatrets café med indgang lige bag Holberg-statuen. Under kaffedrikningen diverterede Niels Henriksen os med Holbergs epistel nr. 356, der indeholder eksempler på, at sandheden ikke altid skal siges. Også under oplæsningen var vi udfordret af skoleeleverne, der brugte caféen som gennemgang til teatrets tilskuerrækker!

Trods halvdårligt vejr og larmende skoleelever blev det et hyggeligt samvær omkring Holberg.

Vi står i øvrigt foran et Holberg-år. Den 25. september 2022 er det 300 år siden, at Den Politiske Kandestøber blev uropført i Grønnegadeteatret - hvilket regnes for dansk teaters fødsel. Af samme grund er der oprettet en forening "Dansk Teater 300 år", der vil afholde en række arrangementer i 2022 for at markere jubilæet. Informationer herom kan findes på https://www.danskteater300aar.dk. Tersløsegaard vil selvsagt også deltage aktivt i fejringen, bl.a. med en udstilling om Holbergs inspiration fra den italienske Commedia dell’Arte og flere opførelser af Holberg-komedier. Der henvises til hjemmesiden https://www.tersloesegaard.dk.

Foto: Ivan K. Jørgensen (S73)
ozio_gallery_nano

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.