Nytårsfrokosten den 5. januar 2017

Hovmester Andreas Christiani(R57) serverede sprudlende dråber da vi mødtes for første gang i 2017. Formand Christian Eugen-Olsen(R58) bød velkommen og udtalte, at vi kunne se tilbage på 2016 som et godt år for vor forening. Det var bl.a. sejre i såvel golf som batøk over Lilleskolen ved Susåen, en vellykket årsfest samt en række interessante frokosttalere.

Ceremonimester Niels G. Henriksen(R53) gav ordet til hovmesteren, der kunne berette, at Lars Herborg(S53) stod for dagens varme ret, (meget lækker), at vi som sædvanligt skulle indtage en 3-delt frokost, at hovmesterholdet som sædvanligt havde arbejdet flittigt og godt, samt at der kun var eet stykke torsk til hver.

Der var hele 2 talere, dels den annoncerede Erik Krogh Lauritzen(S62), dels Jens Christian von Holck, lektor på skolen. Sidstnævnte havde bedt om 5 minutter til at informere os om et projekt en kreds af lærere på skolen planlagde at udføre i efterårsferien. Bedsteforældre til eleverne(Alumner), skulle bo på skolen i 4-5 dage og deltage i en til formålet nøje planlagt undervisning og således, på en måde, opleve samme hverdag som deres børnebørn. Dertil uddelte v. Holck en instruks der forklarede projektet i detailler, samt indbød interesserede til at kontakte projekt-gruppen.

Vor hovedtaler, Erik Krogh Lauritzen(S62), var startet i forsvaret. Linieofficer 1967 og bygningsingeniør fra Forsvarsakademiet 1978. Så startede han egen virksomhed som rådgivende ingeniør, men forblev i offentlig tjeneste frem til 1984. Herefter arbejdede hans virksomhed med ønskede sprængninger af skorstene, bygninger osv. De arbejdede også med uønskede sprængninger, herunder rydning af landminer og ammunition, beskyttelse mod terrorbomber m.v. Al dette førte efterhånden til talerens arbejde med oprydning og genanvendelse af byggematerialer over hele verden. Alene i Danmark registreres der hvert år 4 millioner tons byggeaffald, anslået genanvendelsesprocent 87. Erik efterlod nogle brochurer for en organisation: Engineers without Borders, motto: Building a better Tomorrow, der forsøger at bevirke, at universelle genopbygningsplaner for krigs- og katastrofeområder, Bosnien, Libanon, Irak, Afghanistan og senest Syrien, foruden Haiti og Nepal, kan effektueres og med anvendelse af det lokale byggeaffald.
Titlen på indlægget var ”Cirkulær Økonomi” og det er en måde at tænke produktion og forbrug på, som er miljømæssigt og kommercielt bæredygtigt, Vi har ikke adgang til uendelige ressourcer. Det gælder meget mere end bygningsmaterialer. ”Grund-stofferne” til alle de produkter vi omgiver os med til daglig findes ikke i ubegrænsede mængder. Vi skal genanvende og nyttiggøre affald. Derfor bør vi kalde affald for ressourcer.

Det var et meget tankevækkende indlæg fra Erik. Undertegnede har, i et vist omfang, fulgt parolen: Køb, Forbrug og smid væk. Jeg er sikker på at andre i forsamlingen har det på samme måde, men, måske, kunne tænke sig at ændre opfattelse?

Vi udførte herefter navneopråbet og skrev i gæstebogen, hvorefter samtalen fortsatte på langs og tværs af bordene årgangene imellem, der var 18 årgange, hvis man lægger student og realistårgange sammen, hvilket vil fremgå af nedenstående deltagerliste.

Erik Sloth Andersen(S36), Arne Krog(S46), Ole Abrahamsen(S50), Børge Vendelbo(R50), Lars Herborg(S53), Niels G. Henriksen(R53), Morten Nørgaard og Karl Aage Gemal(S54), Lasse Peitersen(R54), Bent Thorkild Hansen, Sven Eric Heede, John Dahl, Ole Lyman, Niels Fischer og Olaf Eisenhardt(R56), Per Nordahl Svendsen(M56) Andreas Christiani og Jørgen Duedahl(R57), Hans Stage og Erik Palm(S58), Christian Eugen-Olsen, Troels Lauridsen og Jens Sparrevohn(R58), Ole Linnemann-Schmidt(S59), Søren Plate(S60), Erik K. Lauritzen(S62), Mikael W.Bræstrup(S63), Tage Lysgaard, Henrik Lund, Erik Nordahl Svendsen og Per Just Florman(S64), Leo Starup(S67), Susanne Søhuus(S68), Anders Holmegaard(S69), Søren Ulrich Pedersen(R70), Hans Kiesow, Kim Sverre Hansen og Ivan Jørgensen(S73).

Jeg fik kørelejlighed til forstæderne, så referatet slutter her. Erfaringsmæssigt ville der heller ikke være mere at rapportere, så på gensyn til februar hvor Dorrit Willumsen taler om Herman Bangs Sorøår.

BTH(R56)

Tags: soranerfrokost

Udskriv Email

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.