Per Florman

Soranerjulefrokosten den 9. december 2016

En forventningsfuld skare mødtes på en mild decemberdag i Soranernes Hus på Solvej, Frederiksberg. De var mødt op for at nyde den traditionelle og festlige julefrokost.

Formanden bød velkommen og igangsatte den faste afsyngning af :”Jeg ved et sted”, denne dag var den udvidet med to ekstra vers, dette var ikke helt i de rustne stemmers favør på et tidspunkt, hvor de endnu ikke var blevet snapsesmurt. Det blev tilmed foreslået at udvidelsen af sangen blev gjort permanent, hvilket ikke faldt helt i god jord alle steder.

Formanden bad derefter deltagerne udråbe det seksfoldige leve for skolen. Formanden havde for nylig været på jagtbesøg i Sorø og glædet sig over at Sorø Akademi herskede over Danmarks 4. største skovdistrikt, takket være Holberg, på hvis fødselsdag den 3. december vi lige har hædret ham med bekransning af statuen på Kongens Nytorv. Formanden beklagede at Holberg på grund af Metrobyggeriet kun havde udsigt til en grøn væg. Formanden håbede at vi i 2017 måske kunne komme i gang med at udvide Hauerslev Salen. Formanden kunne i øvrigt berette, at der nu var skaffet midler til, og vil blive udført et minde for krigssejlerne. Mindestenen skal snart skal opstilles i Mindelunden. Derefter gav han ordet til ceremonimesteren Niels Henriksen. Niels Henriksen som gang på gang gør en stor professionel indsats på denne post med sin på én gang myndige og venlige fremtræden. Niels Henriksen bad hovmesteren om at fortælle forsamlingen ,hvad den kunne glæde sig til på det kulinariske og alkoholiske område. Begge dele som sædvanligt overdådige. Hovmesteren kunne berette ,at hele arrangementet kun kunne lade sig gøre på grund af hjælp fra mange sider. Det praktiske arbejde med opstilling og dækning af borde. Øl forsyning og fjernelse af tomme dåser. Fremskaffelse af, og ikke mindst klargøring af røget ål kan vi takke Jørgen Dueål for. Ivan den Hjælpsomme havde fremskaffet en speciel julesylte fra Sorø. Da vores faste hjælpere pludselig havde meldt afbud, var det en kæmpe hjælp at en mængde flinke gæster, selvom de ikke gang var soranere gav sig i kast med praktisk oprydning så, vi kunne komme videre i arrangementet alligevel. Hovmesteren havde lovet at en af præmierne var hjælp til afrydningen, på grund af den frivillige indsats slap vi med skrækken.

Dagens hovedtaler var Sorø Akademis Rektor. En travl mand som alligevel velviligt stiller sig til rådighed for tid til anden for at orientere forsamlingen om, hvad der rør sig på vor gamle skole. Samfundet er taknemmeligt over at rektor således medvirker nu og da ved vore sammenkomster, og holder os ajour med ånden og stemning på vor gamle skole. Vi håber, han også i fremtiden vil kunne finde stunder hertil.

Vi blev orienteret om hvordan nutidens soranere medvirker med hjælp ved arrangementerne af skolens baller. Hvordan de er engageret i lokalsamfundet. Skolen kan hvert år uddele et stort antal Frivilligheds Beviser, som kan være vigtige ved optagelse på diverse uddannelser, eller i forbindelse med jobsøgning. Også skolen placering i sammenligning med andre gymnasier er det lykkedes at forbedre i forhold til en tidligere meget ringe placering.

Formanden takkede for indlægget ,og udtalte ønsket om at vi i fremtiden også slår Herlufsholm på denne liste.
Deltagerlisten omfattede Rektor, Erik Sloth Andersen (torpedoen)(S36), Janus Krarup (R36), Arne Krog (S46), Henrik Sass (R47), Ole Abramhamsen (S50), Karl Aage Gemal (S54), Niels Henriksen (R53), Peter Christiansen (S55), Lasse Peitersen, Bent Thorkild Hansen, Niels Fischer, Claus Landschultz , John Dahl, Sven Eric Heede (R56), Andreas Christani , Jørgen Duedahl, H.C. Aagaard, Søren Billeschou (R57), Christian Eugen-Olsen (R58), Erik Nielsen (S60) ,Per Florman, Chr. Eifer, Chr. Faber-Rod, H.C. Thomsen (S61), Lars Skotte, Michael Bræstrup (S63), Henrik Lund (S64), Lars Eyermann, Carsten Bærensen , Gorm Gabrielsen (S65), Helge Hansen (S66), Leo Strarup, Bodil Wille Boisen (S67), Anders Holmegaard (S69), Susanne Søehus, H.P. Christensen (S68), Søren G. Pedersen (R70), Hans Kiesow (S73), Ivan Jørgensen (S73), Sys Giertz (S84), Philip Kiesow.

Hovmesteren fik lejlighed til at nævne at vi også i år havde fået tildelt en gave fra en anonym mæceen. Gaven som formanden pakkede op bestod af 6 flaske Linie Akvavit. Formanden takkede hovmesteren for hans store indsats. Han spurgte hvad bliver det næste?. Hovmesteren svarede:” Det bliver ikke en nedsættelse af betalingen, vi har holdt den samme pris i 16 år, og håber at kunne fortsætte med at med samme pris. Takket være at vi har en buffer bestående af en mindre kapital ,regner vi med at kunne holde prisen i lang tid endnu, men det kan kun gøres såfremt vi stadig har buffer pengene til at sikre os med.”

Derefter fulgte lotteriet hvor gevinsterne fløj om ørene på os, dette styret af arrangøren Per Florman der gjorde mange glade og nogle flade. Formanden afsluttede med en opfordring til alle om at deltage i Årsfesten i 2017 foreningens fornemste fest, samt til også at bruge det nye år til deltagelse i en af turene til Tersløsegaard. Dermed ønskede han glædelig jul til alle og håbede at se mange ved Samfundets Nytårs kur torsdag den 5. januar 2017.

Flere billeder fra Ivan K. Jørgensen (S73)

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.