Kære jubilarer, tillykke med jubilæet

Soransk Samfunds tale til jubilardagen 2019
Jeg flyttende ind på Vænget i 1974. En af de sidste årgange som boede på Vænget. Jeg boede her på skolen i 5 år. Jeg blev student i 1979, og har altså 40 års jubilæum i år. Ser man på årgangene som er her i dag, er 1979 vel ca midt i. Nogen er yngre og nogen er ældre. Så derfor skal jeg kort sætter jer ind i hvad 1979 var for et år.

Rektor var Arne Østergaard. Det nye alumnat bestod den gang af 5 huse. Der hvor Skjalm Hvide ligger nu lå bl.a. Infirmeriet, og gymnastiksalen var i Ridehuset. Så en del er der sket siden da, men meget er også stadig som det var dengang. Hovedbygningen, rektorgården, parken omkring skolen, kirke og klosterporten. I verdenen udenfor klosterporten var Anker Jørgensen i juni 1979 statsminister i noget så sjældent som en SV regering. Jimmy Carter var president i USA. Margaret Thatcher blev premierminister i Storbritannien. Grønland fik hjemmestyre. Og Tommy Seebach vandt det danske Melodi Grand Prix med Disco Tango. Lidt senere på året blev det slut på SV-regeringen.

Vi er omkring 200 jubilarer samlet her i dag. Nogen blev studenter før andre blev født. Aldersmæssigt er der med andre ord en stor spredning på os. Stor forskel er der sikkert også hvis vi ser på uddannelse, beskæftigelse, bopæl eller politisk overbevisning. Vi er forskellige. Men der er én ting som binder os sammen, og som gør at vi er her i dag, og det er skolen. Vi har allesammen tilbragt et antal år her på Sorø Akademi. Vi var alle samme teenagere da vi gik her. Og det er vigtige år i et ungt menneskes liv.

Det var dengang jeg begyndte at blive mig. Klart at der er sket meget siden da. Jeg er måske oven i købet blevet et bedre menneske. Men det var dengang at grundlæggende ting faldt på plads, jeg blev opmærksom på hvem jeg var. Men tænk en gang. I dag er der stor aldersmæssig spredning på os, men den gang da vi gik her på skolen var vi alle samme lige gamle. Og mange af de ting vi oplevede, var på en eller anden surrealistisk måde, det samme. Stedet, menneskerne, skolen og byen.

For mig var det meget vigtige år, og dét er jeg blevet mere og mere bevidst på som årene er gået. Jeg har ofte søgt tilbage til nogen af mine soranske rødder, og derfor har det også været naturligt for mig at være medlem i Soransk Samfund.

Soransk Samfund er navnet på foreningen for tidligere elever på Sorø Akademi, og i foreningens vedtægter står der bl.a. at formålet er at bevare og udvikle sammenholdet mellem os, samt at vedligeholde interessen for soranske forhold, skolen, byen osv. Det er jo et netværket. Et socialt netværk. Et eller andet sted i den moderne teknologiske udvikling, var der nogen som næsten tog patent på begrebet «socialt netværk», men Soransk Samfund er et socialt netværk.

Soransk Samfund blev stiftet i 1862. Det er en af landets ældste elevforeninger. I dag har foreningen ca 1500 medlemmer. Vi er også en af de største. Det er en levende forening. Vi har mellem 40 og 50 arrangementer hvert år. Store og små arrangementer. Sport, kultur, udflugter og de månedlige soranerfrokoster i Soranernes hus på Frederiksberg i København. Soranernes hus er et kollegium bygget af Soransk Samfunds boligfond, for donationer fra gammelsoranere. Og Boligfonden har planer om flere studentboliger. Soransk Samfunds legatadministration forvalter 4 store legater, som hvert år deler legater ud til gammelsoranere. I 2018 blev der således fordelt ca 1,5 mill kr.

Kommunikasjon et satsningsområde for Soransk Samfund. Vi må jo følge med resten af samfundet. Vi udgiver Soranerbladet 4 gange om året. Vi har en hjemmeside hvor vi løbende fortæller om Sorø, skolen og alle de mennesker som har et forhold til stedet. Hjemmesiden er åben for alle, som de fleste hjemmesider er, men i tillæg kan man som gammelsoraner få password til siden. Logger man sig ind, får man adgang til endnu mere indhold. Og her er der også adgang selv om man ikke er medlem af Soransk Samfund, men det er klart at medlemmer for adgang til mere indhold end de gammelsoranere som ikke er medlemmer. Ved at registrere sig på hjemmeside sikre man sig at ens kontaktinformation er opdateret, og på den måde bliver det nemmere at finde hinanden når der fx skal være jubilardag. På hjemmesiden er det også muligt at søge om legater, det er muligt at tilmelde sig arrangementer, og så er det selvfølgeligt muligt at melde sig ind i Soransk Samfund, hvis man ikke er det i forvejen.

Nogen er medlemmer, andre er det ikke. Nogen er unge, andre er ikke. Vi er forskellige, men vi har alle sammen Sorø Akademi tilfældes, og det fællesskab deler vi med ca 9000 andre. Og her vil jeg så godt benytte lejligheden til at sige tak til skolen. Tak til rektor og alle på skolen som bidrager til at gøre denne dag mulig for os jubilarer.

Hav en god dag!

Henrik Levinsen (79)


Her er de "officielle" foto fra Jubilardagen på Sorø Akademi 22. juni 2019. Fotograf: Ivan Jørgensen (S73)

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.