• Aktuelt

Valborgaften 2020 - Ingemann, Ørsted og Frederik VI

I år fejrer vi H.C. Ørsted og tommelfingerreglen. Fordi det var i 1820, Ørsted opdagede, at kompasnålen slår ud, og det er til tommelfingersiden, når magnetnålen holdes over en elektrisk strøm. Elektromagnetismen var opdaget, og the rest is history. Ørsted nåede også til sidst at blive forbundet med Frederiksberg Have. Efter at hans ven, Oehlenschläger, var død 1850, fik Ørsted tilbudt Fasangården her i haven som æresbolig. I Fasangården nåede han kun at blive hyldet ved sit 40-års jubilæum som universitetslærer med taler, gaver, buster og studenternes fakkeltog, så døde nemlig også Ørsted, i marts 1851.

Årsberetning og årsregnskab for 2019

Bestyrelsens årsberetning præsenteres på generalforsamlingen, hvor den alene tages til efterretning. Den lægges normalt først ud på hjemmesiden efter afholdelsen af generalforsamlingen. Da generalforsamlingen, der skulle have været afholdt den 2. april 2020, ikke kan forventes afholdt før tidligst til september (torsdag den 3. september kunne være en mulighed), har bestyrelsen imidlertid fundet det hensigtsmæssigt at lægge årsberetningen for 2019 ud på hjemmesiden allerede nu. Den kan findes under “Årsberetning og årsregnskab” under “Soransk Samfund”.

Nyt fra Holberg på tryk og net

Ud fra næsten enhver tænkelig standard er Ludvig Holberg (1684-1754) en af Danmarks betydeligste forfattere. Hans kolossale og vidtspændende forfatterskab har præget dansk kultur gennem snart 300 år, og nu er der aktuelt friske fornyelser at hente fra ham, såvel i bogform som på nettet. For soranerne har det særlig betydning, for Sorø Akademi kan takke Holberg for sin genopståen i 1700-tallet. Han testamenterede hele sit rige gods Tersløsegaard (nutidsværdi ca. 400 mio. kr.) til akademiet. I taknemlighed reddede gammelsoranerne i begyndelsen af det 20. århundrede herregårdens hovedbygning fra forfald og indrettede den til Holbergmuseum, som Soransk Samfund stadig har afgørende indflydelse på.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.