• Aktuelt

Valborgaften 30. april 207

Et større antal gammelsoranere med ledsagere samledes ved attentiden i Frederiksberg Have, omkring statuen af kong Frederik VI. Formand Christian Eugen-Olsen(R58) bød velkommen og forklarede om Valborgaftens betydning for især landbefolkningen i tidligere tider. Så afsang vi ”Når vildgåsen larmer Valborg nat”, hvorefter Erik Nordahl Svendsen(S64) berettede om 2 for majestæten dårlige hændelser i 1817.

En mast mindre!

Mangen en dreng og pige har lært deres første reb-knob på Sorø Sø, og Akademiet har en rig tradition for at oplære dets elever i sejladsens ædle kunst. Her fortæller Søren Lemonius (S84) om sine sejloplevelser på Akademiet i begyndelsen af firserne. Har du også en sjov sejlhistorie fra Sorø Akademi hører Redaktionen gerne herom.

Copyright © 2017 Soransk Samfund