• Aktuelt

Soranske interview: HANS OLE THERS

Hans Ole Thers (S75) er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Her underviste han som docent i solistisk og liturgisk orgelspil i 30 år frem til efteråret 2016. Han blev i 1985 ansat som organist og klokkenist ved Helligaandskirken på Strøget i København. Sideløbende hermed har han en omfattende karriere som solist i ind- og udland.

Soranerfrokost 2. november 2017

Formand Christian Eugen-Olsen(R58) indledte, efter at have ført an i sangen og hurra-råbene, med at byde velkommen til vor talere, Ivar Gjørup, Henrik Jandorf(S72) og Christian Faber-Rod(S62). Så gjorde han opmærksom på, at Holberg fejringen den 3. december foran Det Kongelige Teater begynder kl. 1400, fordi vi bagefter skulle fortsætte i Hofteatret, hvor Henrik Jandorf ville optræde.

Det indre bånd der binder os - årsfesttale 2017

Ærede bestyrelse. Ærede gammel-soranere og ledsagere. Og ikke mindst ærede nyudsprugne knap så gamle soranere. Velkommen til årets Gammelsoraner fest.
Hvorfor mødes vi her i dag. Hvad har vi egentlig til fælles? På tværs af alder, nationalitet, køn, erhverv, interesser og politisk overbevisning. Hvad er det der holder os sammen udover en studenterhue og en bygning.

Op- og nedture

Søndag den første oktober 2017, dagen for den første Old Boys mod Sorø Akademi nuværende elever cricket kamp siden Flemming Balstrup forlod os. Det er først nu, at vi fuldt ud kan værdsætte det arbejde, som lå med at få stablet et sådant arrangement på benene. Flemming havde stort set gjort det hele selv.

Copyright © 2017 Soransk Samfund