• Aktuelt
Cecilie Ranthe Lyndrup

Soranske interview: CECILIE RANTHE LYNDRUP

Cecilie Ranthe Lyndrup blev student i 2014 efter fire år på Sorø Akademi. Hun var medlem af Team Danmark, og red ved siden af sin skolegang uafbrudt. Det store slid har resulteret i medaljer ved Danmarksmesterskaberne, De Nordiske Mesterskaber og ved Europamesterskaberne. Hun har senere læst finansøkonomi og arbejder nu med sociale media i Dansk Farmaceutisk Industri, som sælger vitaminer.

Soranerfrokost 1. februar 2018

Formand Christian Eugen-Olsen bød velkommen og vi sang 1. ,5. og 6. vers af ”Jeg veed et Sted”. Lars Herborg(S53) blev udpeget som ceremonimester, og han gav ordet til hovmester Andreas Christiani(R57), der dels berettede om menuen og dels nævnte medlemmerne af hovmesterholdet, herunder Henrik Lund(S64), der desværre er alvorligt syg. Dette giver referenten anledning til at opfordre alle der måttet have en interesse i frokosternes fortsatte beståen, til at veksle ord med hovmesteren, eventuelt ved en kommende frokost, om hjælp ved frokost-forberedelsen.

Nytårsfrokost 4. januar 2018

Som sædvanligt startede vi det nye år med et glas Cremant, hvorefter formand Christian Eugen-Olsen(R58) bød alle et ”Godt Nytår”. Han fortsatte med at fortælle om planerne for Nationalparken for Danmarks Frihedskamp, der skal ligge i Mindelunden. Så kom han også ind på ombygningsplanerne i forbindelse med Hauerslevsalen, hvor vi spændt venter på udførelsen. Christian lykønskede en af hovmesterholdets faste støtter, Arne Krog(S46), i anledning af hans 90 års fødselsdag den 26-12-18, og udtalte mindeord over en anden af de faste støtter, Henning Molin(S46), der afgik ved døden i december sidste år. Vi afsang efterfølgende ”Jeg veed et Sted”, de 3 første vers, og råbte hurra for skolen.

Copyright © 2018 Soransk Samfund